04.10.2023
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Đurđ

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 8/13., 33/15., 52/15., 70/17., 15/19., 61/19., 23/21. i 23/22.) i članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 30/21. i 18/23.), općinski načelnik Općine Sveti Đurđ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Đurđ

                                                                                                                  I.

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Općine Sveti Đurđ na adresi Sveti Đurđ, Ulice braće Radić 1, na katastarskoj čestici broj 143/8 upisano u zemljišno-knjižni uložak br. 537, k.o. Sveti Đurđ. Prostor se sastoji od: poslovne prostorije – ordinacija liječnika površine 18,10 m² i poslovne prostorije – prostorija sestre površine 17,10 m², sveukupne površine 35,20 m², za koji je određeno obavljanje zdravstvene djelatnosti – ordinacija opće medicine, te zajedničkih prostorija čekaonice površine 28,40 m², hodnika površine 11,75 m², spremišta – prostorije za centralno grijanje površine 1,30 m², sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom površine 3,90 m², sanitarnog čvora za ambulantno osoblje površine 2,50 m² i sanitarnog čvora za pacijente površine 8,00 m², sveukupne površine 55,85 m² koje se koriste zajednički sa ordinacijom dentalne medicine te je zakupnik dužan sudjelovati u naknadi troškova zajedničkih prostorija u 50 postotnom omjeru. Za zakup predmetnog poslovnog prostora određena je početna zakupnina u iznosu od 1,46 eura mjesečno po m² (za zajedničke prostorije mjesečna zakupnina je umanjena za 50%), odnosno sveukupno u iznos od 92,17 eura mjesečno te rok trajanja zakupa na 1 godinu. Početna mjesečna zakupnina je izražena u neto iznosu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA