14.11.2023
,
Javni poziv studentima s područja Općine Sveti Đurđ za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u akademskoj godini 2023./2024.

I.          Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ raspisuje Javni poziv studentima s područja Općine Sveti Đurđ za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u akademskoj godini 2023./2024.

II.         Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći imaju studenti koji
1. imaju prebivalište na području Općine Sveti Đurđ,
2. imaju status redovitog ili izvanrednog studenta u akademskoj godini 2023./2024.,
3. nisu stariji od 26 godina na dan podnošenja zahtjeva.

III.        Studenti svoje zahtjeve dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Đurđ, isključivo na popunjenom obrascu, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ulica braće Radić 1, Sveti Đurđ, 42233 Sveti Đurđ, ili na e-mail adresu: info@sveti-djurdj.hr.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
– presliku osobne iskaznice,
– potvrdu fakulteta o redovitom ili izvanrednom upisu u akademsku godinu 2023./2024.,
– presliku tekućeg ili žiro računa,
– potpisanu Privolu za davanje suglasnosti za obradu osobnih podataka.

IV.       Javni poziv traje od 14.11.2023. godine pa do 15.12.2023. godine, a nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

V.        O datumu dodjele odnosno isplate novčane potpore studenti će biti obaviješteni naknadno.

Javni poziv studentima PREUZMI
Obrazac Zahtjeva PREUZMI
Privola za davanje suglasnosti za obradu osobnih podataka PREUZMI