Vatrogasna zajednica općine Sveti Đurđ

Spoj stoljetne tradicije i današnjeg stručnog operativnog kadra za sigurnu budućnost 

Ustroj vatrogastva, posebice dobrovoljnog, na području Republike Hrvatske 2011. godine bilježi svoju 18. godinu rada po  zakonskoj regulativi čiji je temelj spoj obveza i odgornosti između jedinica lokalne samopuprave i vatrogastva na njihovom području. Gotovo sve vatrogasne zajednice gradova i općina na području Varaždinske županije ustrojene su 1993. godine, pa tako i VZO Sveti Ðurđ, točnije 29. svibnja iste godine.

POČECI U SVJETLU NOVOG ZAKONA

Prekidom djelovanja bivšeg Vatrogasnog saveza općine Ludbreg, na području ludbreške regije ustrojene su 4 jedinice lokalne samouprave, a sukladno tome i 4 vatrogasne zajednice za njihova područja. Među istima ustrojena je i Vatrogasna zajednica općine Sveti Đurđ, s tadašnjih 8 dobrovoljnih vatrogasnih društava koja su djelovala u svojim naseljima. Kako je ukupan sustav zaštite od požara u novonastaloj općini sa svim pripadajućim obavezama i odgovornostima potpao pod ingerenciju jedinice lokalne samouprave, prišlo se nabavi rabljenog navalnog vozila za stožerno DVD Sveti Đurđ. Tako je 1994. godine uz raznorazne okolnosti nabavljeno prilično staro, ali funkcionalno navalno vozilo u Republici Njemačkoj.
Do 1997. godine uz redovite aktivnosti značajno je pojačan rad s mladeži te u DVD-a ulazi sve više novog aktivnog članstva. Tijekom preregistracije vatrogasnih organizacija iste godine, temeljem pomanjkanja operativnog kadra sa radom su prestala dva dobrovoljna vatrogasna društva, u Luki i Prilesu.

Zakonom o vatrogastvu s kraja 1999. godine dodatno je spuštena organizacija vatrogastva i zaštite od požara na razinu lokalne uprave i samouprave, a posebice u pogledu sustava financiranja. Ista je godina za nas posebno značajna radi uspostavljanja vrlo kvalitetne suradnje sa britanskom nacionalnom vatrogasnom asocijacijom te humanitarnom udrugom Operation Florian. Upravo zahvaljujući kontaktima tadašnjeg tajnika Društva Stjepana Kovačeka, DVD Sveti Đurđ primilo je izuzetno vrijednu donaciju u obliku navalnog vozila s pripadajućom osobnom opremom vatrogasaca. U svečanoj manifestaciji, održanoj u sklopu Dana općine Sveti Đurđ, sudjelovali su visoki državni te najviši dužnosnici Hrvatske vatrogasne zajednice i Odjela za vatrogastvo MUP-a. Ova je donacija umnogome pripomogla rasterećenju obaveza općinskih struktura u opremanju vatrogasnih organizacija na svojem području. Ista je oprema osnova i za taktičko-pokazne vježbe koje se na razini Zajednice sve kvalitetnije provode iz godine u godinu.

Uspomena s jubilarne 30. sjednice Skupštine VZO Sveti Đurđ, održane 28. svibnja 2023. u novouređenom prostoru sjednice u općinskoj zgradi u Svetom Đurđu

STUP ZAŠTITE I SIGURNOSTI STANOVNIKA OD RAZLIČITIH NEPOGODA

Na području preventive ističemo uspostavljanje vrlo dobrih kontakata s Osnovnom školom Sveti Đurđ, kao i sa svim medijima koji djeluju na širem području. Stoga i ne čudi  vrlo veliki broj djece koja se uključuju u rad DVD-ova, a što je kao praksa uvedeno tek u posljednjih 10-tak godina. U svih 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava trenutno je uključen 461 član, od čega 98 operativnih (s obveznim redovitim liječničkim pregledima), 77 izvršnih, 16 pričuvnih. 19 veterana, 2 počasna, 64 pomažuća, 79 pripadnika mladeži i 90 pripadnika podmlatka. Posebno je vrijedno istaknuti veliki broj mlađeg operativnog kadra čime je broj aktivnih i pričuvnih operativnih vatrogasaca u proteklih nekoliko godina znatno povećan. Nešto više od 200 članova završilo je program osposobljavanja za zvanja u dobrovoljnom vatrogastvu, među kojima njih 70-ak posjeduje temeljno zvanje “vatrogasac”, dok je ostalih 130-ak članova završilo više razine osposobljavanja.

U području operative bilježi se prosjek od 15-tak intervencija na godinu. Danas je gotovo svaki 7. stanovnik Općine Sveti Đurđ član vatrogasne organizacije, što je ostvarenje koje dovoljno govori o statusu ove humane djelatnosti među ovdašnjim pučanstvom. Cjelokupnu prošlost Zajednice obilježava konstantno organizacijsko, stručno i materijalno jačanjem svih 6 dobrovoljnih društava, uz pregršt događanja koja uključuju veliki broj mladih entuzijasta i zaljubljenika u ovo humano zanimanje. U tome nas prate razni mediji, prenoseći pozitivnu sliku Općine Sveti Đurđ u Hrvatskoj i svijetu.

USPJESI NA NACIONALNOJ RAZINI

Uz spomenutu operativu, u našim se vatrogasnim organizacijama velika pažnja pridaje i radu sa «društvenim» prizvukom, a tu je potrebno naglasiti natjecanja kao jedan od najznačajnijih segmenata vatrogastva u kojem posebno dolaze do izražaja mlađi naraštaji. Ratne prilike diljem Lijepe Naše početkom devedesetih godina prošlog stoljeća uvjetovale su malu stagnaciju u organizaciji otvorenih pozivnih vatrogasnih natjecanja, no upravo ludbreška regija na razini sjeverozapadne Hrvatske u proteklih nekoliko godina prednjači u sve većem broju ovakvih pozivnih susreta. DVD Sveti Đurđ i DVD Hrženica već godinama organiziraju svoja tradicionalna pozivna natjecanja uz nastup odjeljenja iz cijele zemlje. Recimo i kako je 1999. godine desetina žena “A” DVD-a Karlovec Ludbreški osvojila naslov viceprvakinja Varaždinske županije u svojoj kategoriji te potom nastupila na državnom natjecanju 2000. godine. 
Iznimno vrijedan rezultat ostvarilo je i muško “A” odjeljenje DVD-a Hrženica, osvojivši naslov viceprvaka Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice za 2010. godinu u toj najjačoj muškoj seniorskoj kategoriji.

Spomenuti rezultati govore u prilog činjenici kako 140-godišnja bogata povijest organiziranog vatrogastva na području Općine Sveti Đurđ ima zrele osnove za kvalitetnu budućnost. Dobra organizacija nekoliko visokih obljetnica naših DVD-a tijekom prošlog gotovo 20-godišnjeg razdoblja govori u prilog činjenici kako postoji uspješna suradnja vatrogasnih organizacija i svih ostalih struktura u našoj općini. 
Dodatan argument kvalitetnim odnosima općinskih struktura vlasti i vatrogastva investicije su u objekte i opremu dobrovoljnih vatrogasnih društva, a posebice projekt zamjene dotrajalih kombi vozila novijim voznim parkom.

U nastavku navodimo kratak opis djelovanja svih dobrovoljnih vatrogasnih društava na području općine:

  •  DVD Sveti Đurđ
  •  DVD Hrženica
  •  DVD Karlovec Ludbreški
  •  DVD Komarnica Ludbreška
  •  DVD Sesvete Ludbreške
  •  DVD Struga

Podaci o Vatrogasnoj zajednici općine Sveti Đurđ:
Naziv: Vatrogasna zajednica općine Sveti Đurđ
Skraćeni naziv: VZO Sveti Đurđ
Sjedište: Preloška 2, Sveti Đurđ
Registarski broj: 05000221
Matični broj: 00631370
OIB: 02742245677
Žiro račun: 2360000-1101726913
Kontakt telefon: 091/112-0008 (Stjepan Kovaček, dipl. ing., zapovjednik), 091/138-7351 (Krunoslav Turković, predsjednik), (Filip Janičar, tajnik)
E-mail: vzo-sveti-djurdj@gmail.com
Web stranica: http://www.sveti-djurdj/vatrogastvo