Otvoreni podaci

U nastavku možete pronaći Popis registara i baza podataka, odnosno tzv. “asset listu” Općine Sveti Đurđ. Ona sadrži poveznice na sve registre, baze podataka, upisnike, evidencije, očevidnike, imenike, popise, liste i druge skupove podataka koje Općina Sveti Đurđ vodi u okviru svoje nadležnosti, a na kojima ne postoje zakonska ograničenja za ponovnu uporabu.

“Asset lista” Općine Sveti Đurđ se konstantno ažurira i nadopunjuje.

Asset lista-Općina Sveti Đurđ PREUZMI     

NAZIV SKUPA PODATAKAKRATAK OPIS SKUPA PODATAKAUČESTALOST OBJAVE/AŽURIRANJAZAKONSKA ILI DRUGA OSNOVA ZA VOĐENJEPODZAKONSKI PROPISNAČIN PRISTUPAPOVEZNICAUVJETI KORIŠTENJA (DOZVOLE)FORMAT OBJAVEKONTAKT ZADUŽENE OSOBE
Podaci o dodijeljenim potporama, donacijama i sponzorstvimaVođenje evidencije vezano uz dodijeljene potpore, donacije i sponzorstvagodišnjeZakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13., 85/15. i 69/22.), članak 10./slobodnohttps://www.sveti-djurdj.hr/novosti/odluka/Otvorena dozvola RHPDFinfo@sveti-djurdj.hr
Izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijamaGodišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijamana godišnjoj raziniZakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13., 85/15. i 69/22.)/slobodanhttps://www.sveti-djurdj.hr/pravo-na-pristup-informacijama/Otvorena dozvola RH/info@sveti-djurdj.hr
Registar ugovoraVođenje evidencije vezano uz sklopljene ugovore između općine i drugih subjekatagodišnjePravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17., 144/20. i 30/23.) /slobodnoREGISTAR UGOVORA – Općina Sveti Đurđ (sveti-djurdj.hr)Otvorena dozvola RHWordinfo@sveti-djurdj.hr
Evidencija o kandidatima za zapošljavanjeVođenje evidencije i drugi poslovi u svezi s evidencijom osoba koje se prijavljuju na natječaj za prijem u radni odnos ili samoinicijativno i odabiromkontinuirano – prema potrebiZakon o radu (NN 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.)
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN 112/19.)
Odluka o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos na radno mjestodjelomično slobodanhttps://sveti-djurdj.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/Otvorena dozvola RHWordinfo@sveti-djurdj.hr
Evidencija o podnositeljima zahtjeva za pravo na pristup informacijamaEvidencija sadrži podatke o: zaprimljenim
zahtjevima za pristup informacijama i ponovnu
uporabu infornacija, podnositeljima zahtjeva te
načinu rješavanja zahtjeva
kontinuirano – prema potrebiZakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13., 85/15. i 69/22.)Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14)slobodnohttps://www.sveti-djurdj.hr/pravo-na-pristup-informacijama/Otvorena dozvola RHWordinfo@sveti-djurdj.hr
Evidencija o putnim nalozimaEvidentiranje i praćenje korištenja službenog  automobila, poslovi evidentiranja putnih naloga zapsolenikakontinuirano – prema potrebiPravilnik o korištenju službenih automobilaOdluka o uvjetima korištenja privatnog vozila u službene svrhe; Pravilnik o korištenju službenog voziladjelomično slobodnonije objavljenoOtvorena dozvola RH/info@sveti-djurdj.hr
Evidencija o radnicimaVođenje evidencije o zaposlenicimakontinuirano – prema potrebiZakon o radu (NN 93/14., 127/17., 98/19., 151/22., 64/23.)/slobodnonije objavljenoOtvorena dozvola RH/info@sveti-djurdj.hr
Evidencija o radnom vremenu zaposlenikaVođenje evidencije o radnom vremenu
zaposlenih 
svakodnevno/mjesečnodruga osnovaStatut (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/21. i 18/23.) djelomično slobodannije objavljenoOtvorena dozvola RH/info@sveti-djurdj.hr
Odluka o odabiru programa za dodjelu finacijske potpore iz Proračuna Općine Sveti ĐurđVođenje evidencije o dodjeli financisjkih potporakontinuirano – prema potrebidruga osnovaZakon o pravu na pristup informacijamadjelomično slobodanhttps://www.sveti-djurdj.hr/novosti/odluka/Otvorena dozvola RHPDFinfo@sveti-djurdj.hr
Proračun Općine Sveti ĐurđProračun Općine Sveti Đurđkontinuirano – prema potrebidruga osnovaZakon o proračunu (NN 149/23.)slobodnohttps://sveti-djurdj.hr/category/dokumenti/proracun/Otvorena dozvola RHWordinfo@sveti-djurdj.hr
Financijska izvješćaPodaci o poslovanju Općinekontinuirano – prema potrebidruga osnovaZakon o proračunu (NN 149/23.) slobodnohttps://sveti-djurdj.hr/category/dokumenti/proracun/Otvorena dozvola RHExcellinfo@sveti-djurdj.hr