O OPĆINI

Općina Sveti Đurđ je jedinica lokalne samouprave smještena na istoku Varaždinske županije. Na zapadu graniči s Općinom Martijanec, na jugu s Gradom Ludbregom, na sjeveru s Međimurskom županijom, a na istoku s Općinom Veliki Bukovec.
Prema popisu stanovništva iz 2021. godine Općina ima 3.326 stanovnika što čini 2,09% ukupnog broja Varaždinske županije (159.487). Obzirom na utvrđenu površinu područja Općine od 45,7 km2 i broj stanovnika utvrđen popisom iz 2021. godine od 3.325 osobe, gustoća naseljenosti iznosi 72,76 st/km2. Ona je u pojedinim naseljima i značajno veća. Najgušće je naseljeno naselje Obrankovec s 293,33 st/km2, dok je najrjeđe naseljeno naselje Hrženica s 51,38 st/km2.
Prostor Općine pripada širem nizinskom prostoru prirodno-geografske i makromorfološke cjeline Panonske nizine, čiji je dio i prostor istočne Hrvatske.

NASELJA OPĆINE SVETI ĐURĐ

U sastavu Općine nalazi se devet naselja: naselje Sveti Đurđ (koje je ujedno i središte Općine), zatim naselje Hrženica u sjeverozapadnom dijelu Općine, naselja Komarnica Ludbreška i Luka Ludbreška u zapadnom dijelu, Priles i Obrankovec u južnom dijelu te naselja Karlovec Ludbreški, Sesvete Ludbreške i Struga u istočnom dijelu Općine.

SVETI ĐURĐ
Sveti Đurđ je centralno naselje Općine. Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2021. godine u Svetom Đurđu živi oko 550 stanovnika.
Od javnih sadržaja u Svetom Đurđu se u samom središtu naselja nalazi zgrada Općine u sklopu koje se nalaze pošta, ordinacija obiteljske medicine te ordinacija dentalne medicine. Također, u Svetom Đurđu se nalazi i crkva, osnovna škola, dječji vrtić, ugostiteljski objekt, trgovine, društveni dom….

Zgrada Općine Sveti Đurđ
Župna crkva u Svetom Đurđu
DVD Sveti Đurđ
Dječji vrtić “Suncokret Sveti Đurđ”


HRŽENICA

Hrženica se smjestila uz cestu koja je još u rimsko doba povezivala rimske postaje s obiju strana Drave. Selo je eliptičnog oblika, presječeno središnjom ulicom koja je usmjereno prema crkvi Svetog Florijana. Crkva Svetog Florijana građena je 1857. godine, a arhitektonska su joj obilježja u skladu s vremenom gradnje.
Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2021. godine u Hrženici živi oko 760 stanovnika.
Od javnih sadržaja Hrženica ima društveni dom, vatrogasni dom, ugostiteljske objekte, trgovine i lijepo uređeno groblje.

DVD Hrženica
ROTOR U HRŽENICI otvoren u svibnju 2023. godine

KARLOVEC LUDBREŠKI
Karlovec Ludbreški je smješten u nizinskom dijelu Ludbreške Podravine, malo podalje od glavnih prometnica. Prema kartama iz 18. stoljeća vidljivo je da se Karlovec razvijao kao selo s mjesnim trgom iz kojeg su izlazile 4 seoske ulice. To je danas sjeverni dio naselja. U 20. stoljeću selo se širi prema jugu, a kuće se počinju graditi uz cestu Sesvete – Sveti Đurđ. Danas su okućnice s obadviju strana ceste i obadviju strana seoskih ulica. Stambeni objekti građeni su u posljednjim desetljećima 20. stoljeća. Selo ima vatrogasni dom i novoizgrađeni društveni dom južnije od glavnog seoskog raskršća.

Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2021. godine u Karlovcu Ludbreškom živi oko 478 stanovnika.

KOMARNICA LUDBREŠKA

Naselje Komarnica Ludbreška smješteno je u zapadnom dijelu Općine, a prema zadnjem popisu stanovništva iz 2021. godine ono broji oko 145 stanovnika.
Od javnih sadržaja u Komarnici se nalaze društveni i vatrogasni dom.

LUKA LUDBREŠKA

Naselje Luka Ludbreška vezano je uz Komarnicu, a dijeli ga samo cesta prema Hrženici. Prvi put se spominje 1360. pod nazivom Lonka.
Prema povijesnim zapisima Turci su u svojem pohodu do kraja opustošili naselje, a selo obnavljaju kolonisti ludbreškog vlastelinstva.
Po nekima Luka znači livada pokraj vode.
Danas, prema zadnjem popisu stanovništva iz 2021. godine u naselju živi oko dvjestotinjak stanovnika.
Od javnih sadržaja u naselju se nalazi društveni dom, novoizgrađeno malonogometno i košarkaško igralište, raspelo…

Kružni tok u Luki Ludbreškoj svečano otvoren 22.10.2016. godine
Malonogometno i košarkaško igralište u Luki Ludbreškoj izgrađeno 2023. godine

OBRANKOVEC

Obrankovec se prvi put spominje u povijesnim izvorima 1495. kao Obrankowcz, u 16. stoljeću kao Obrankowczy i od 17. stoljeća kao Obrankovec. Odakle potječe taj naziv teško je utvrditi te bi taj toponim trebalo istražiti.
Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2021. godine u Obrankovcu živi 113 stanovnika.

PRILES

Priles je vrlo staro naselje. Ono je pod imenom Perlecz navedeno već u popisu Thuroczyevog imanja davne 1495. Sto godina kasnije spominje se Prelez. Od 1682. do danas naselje nosi ime Priles. O nazivu naselja može biti više objašnjenja, na primjer: korito Plitvice u neposrednoj blizini sela bilo je plitko i tu je bio prijelaz preko rječice. Prijelaz preko Plitvice podsjeća nas na prvotni naziv sela Prelaz. (Izvor: Zapisi o Ludbreškoj Podravini, Franjo Novak, str. 110.)

SESVETE LUDBREŠKE
Sesvete Ludbreške su se smjestile uz cestu Sigetec – Struga na lijevoj obali Plitvice. Pripadaju nizinskom tipu naselja. Selo ima glavnu i nekoliko sporednih ulica. Nema izrazito središte mjesta. U južnom dijelu izgrađen je društveni dom. U blizini raskrižja je kapela Svih Svetih. Tu je i zgrada nekadašnje pučke škole. U selu prevladava novija gradnja, samo su dvije derutne kuće starije od 100 godina.

STRUGA
Naselje Struga smješteno je u nizinskom dijelu Ludbreške Podravine uz oveći dravski rukav. Selo je zbijenog, nepravilnog oblika sa seoskim trgom. Kuće su građene s obadvije strane seoskih ulica. U središtu je društveni dom, kapela Svete Ane i Svete Barbare i trgovina u zgradi nekadašnje pučke škole.


III. PROMETNA POVEZANOST

Općina Sveti Đurđ ima relativno povoljan geoprometni položaj obzirom na blizinu grada Ludbrega te je dobro povezana s glavnim postojećim pravcima koji prolaze ovom regijom. S druge strane, upravo zbog blizine Ludbrega i rubnog položaja uz akumulacijsko jezero “HE DUBRAVA”, Općina se nalazi izvan glavnih cesovnih i željezničkih pravaca. S Međimurskom županijom Općina je povezana preko mosta u naselju Hrženica, cestom Ludbreg – Hrženica – Prelog koja predstavlja značajan koridor na području sjeverozapadne Hrvatske, dok su ostale ceste lokalnog značaja i nemaju neku važnost. Spoj na autocestu A4 (Zagreb-Goričan) ostvaruje se preko čvora Ludbreg.


IV. KULTURNE ZNAMENITOSTI OPĆINE


ŽUPNA CRKVA U SVETOM ĐURĐU

Župa u Svetom Đurđu postoji od pamtivijeka, ab immemorabili. To znači, ne zna se kada je osnovana. Njezin početak ne može se ni približno ustanoviti. To vrijedi i za sve župe u Zagrebačkoj nadbiskupiji.

U kaptolskim Statutima, u popisu župa Komarničkog arhiđakonata god. 1334., nalazi se zapisano: Item ecclesia s. Georgii. To je župa u Svetom Đurđu. Ne zna se tko je tada bio ovdje župnik, koja su sela postojala, kako su se zvala, a pripadala su toj župi. Pa ni iz kasnijih godina srednjega vijeka nema sačuvanih pisanih dokumenata o životu i djelovanju đurđanske župe.

U popisu župa 1501. godine kaže se za Sveti Đurđ: D. Albertus plebanus ecclesie s. Georgii in Spinis. To je najstariji dokument u kojem se spominje imenom đurđanski župnik Albert i ime župskoga sjedišta – Trnje. Tako će se Sveti Đurđ i kasnije dugo zvati, a zašto, nije to nitko objasnio. Nakon godine 1507. (poreski popis), sve do kraja 16. stoljeća, ne spominje se ova župa. Vjerojatno je da je i ova poput susjednih župa stradala za turskih ratova, ostala je dugo godina bez župnika sa smanjenim brojem vjernika.

U kasnijim dokumentima župa se spominje 1600. godine, a posebno u zapisniku kanonske vizitacije iz 1659. godine. Prema njemu, župska crkva ima 69 forinti u gotovu i 65 jutara zemljišta, a župska nadarbina 18 jutara i 4 podložnika. Crkveno svetište ima svod, a lađa ravan strop. U crkvi su tri oltara i kor, izvan crkve zvonik, sagrađen 1641. godine i groblje. Službu župnika vrši Simeon Stanić. 1768. – 1775. građena je sadašnja crkva, a posvećena 1775. godine. U kasnijim zapisima iz kanonskim vizitacija nalazimo točne opise stanja u crkvi i župničkoj kući, crkvene račune, pohvale i opomene. U nekim vizitacijama popisani su svi župljani i njihove obveze prema župniku, svi dužnici crkvenoj blagajni te svi najamnici crkvenog zemljišta.

U osamdesetim godinama 20. stoljeća počinju intenzivne aktivnosti na uređenju sakralnih objekata u župi. Svakako najznačajnijim možemo smatrati podizanje nove prekrasne kapelice sv. Ane u Strugi, a vlč. Pavao Markač uz spomenutu je kapelicu vodio i uređenje drugih vjerskih znamenitosti.

O vjerskim životu u Župi Sveti Đurđ od blagdana Tijelovo 1991. godine brine se župnik vlč. Vladimir Stolnik. Njegovim dolaskom u župu nastavljaju se radovi na crkvi, župnom dvoru i kapelicama. Vrijedno je spomenuti uvođenje trofazne električne struje u crkvu, nova električna instalacija te elektrificirane orgulje (imaju 8 registara, kupljene kod braće Rieger 1908. godine). Godine 1992./93. elektrificirana su zvona župne crkve. Gradi se novi župni dvor, a blagoslovljen je u srpnju 1994. godine od strane kancelara Zagrebačke biskupije dr. Stjepana Kožula. Godinu kasnije stari župni dvor, unatoč prilično dobrom stanju, srušen je.

Župna crkva doživjela je nekoliko znajačajnih radova na preuređenju: sanirana je vlaga, stavljena betonska ploča i opločena granitom, oko oltara stavljen je mramorni podij, mramorni oltar, svijećnjak i stalak za čitanje. Postavljena je nova mramorna krstionica. Crkva je kompletno okrečena i oslikana. Nabavljeno je 30 novih hrastovih klupa s klecalima i rezbarenim stranicama. Oltari, križevi, orgulje, kipovi, slike i sva stolarija u crkvi i svim kapelicama su impregnirani i nanovo obojeni. Starim klupama iz crkve popunila se kapelica u Karlovcu i ostale kapelice. Kapelice u Strugi i Sesvetama također su dobile nove klupe.

Svog novog duhovnog pastira vjernici dobivaju u kolovozu 2004. godine kada dužnost župnika preuzima vlč. Vlado Borak.

Proštenje u Svetom Đurđu slavi se na blagdan sv. Jurja, tradicionalno zvan “Đurđevo”, 23. travnja, odnosno prve nedjelje koja dolazi nakon spomenutog datuma.

V. ŠKOLA I VRTIĆ

OSNOVNA ŠKOLA SVETI ĐURĐ

U središtu naselja Sveti Đurđ nalazi se Osnovna škola Sveti Đurđ koju pohađa oko tristotinjak djece.

DJEČJI VRTIĆ “SVETI ĐURĐ SUNCOKRET”

Dječji vrtić Suncokret započeo je s radom u studenom 2020. godine s ciljem zadovoljavanja potreba za smještajem predškolske djece u Svetom Đurđu te je jedini vrtić na području općine koja je ujedno i Osnivač vrtića. Izgradnja vrtića financirana je sredstvima iz ESF-a poštujući sve državne i pedagoške standarde.

U Dječji vrtić „Suncokret Sveti Đurđ“ u pedagošku godinu 2022/23 upisano je 85-ero djece s prebivalištem na području Općine Sveti Đurđ i okolnih općina. Redoviti desetosatni program provodi se u 4 odgojno- obrazovne skupine (jaslice, mlađa, mješovita i starija- predškola).

Osim redovitog desetosatnog programa vrtić provodi za predškolce i besplatan Program engleskog jezika, Program vjerskog katoličkog odgoja, Program kinezioloških aktivnosti te radionice s darovitom djecom.

O djeci brine osam odgojitelja, pedagoginja i zdravstvena voditeljica, a kuharica koja je također zaposlena u Vrtiću brine o pravilnoj, zdravoj i uravnoteženoj prehrani djece kroz četiri dnevna obroka te dvije spremačice.

Ravnateljica vrtića je Tihana Ledenko.

Radno vrijeme vrtića je radnim danom od 5:30- 16:00 sati.