Vatrogasna zajednica općine Sveti Đurđ

Spoj stoljetne tradicije i današnjeg stručnog operativnog kadra za sigurnu budućnost 

Vatrogasna zajednica općine Sveti Đurđ stožerni je segment sustava civilne zaštite općine Sveti Đurđ, s oko 12% stanovništva općine uključenog aktivno u rad vatrogastva (svaki 8. stanovnik općine). Osnovana 29. svibnja 1993. godine temeljem tada novog Zakona o vatrogastvu, nakon prekida djelovanja bivšeg Vatrogasnog saveza općine Ludbreg, s tadašnjih 8 dobrovoljnih vatrogasnih društava udruženih u rad ove nove krovne udruge vatrogastva na području općine, u začetku je preuzela odgovornu obvezu koordinacije rada svojih članica, sve s ciljem konstantnog razvoja sustava zaštite od požara na području Općine Sveti Đurđ.

Kako je ukupan sustav zaštite od požara u novonastaloj općini sa svim pripadajućim obavezama i odgovornostima potpao pod ingerenciju jedinice lokalne samouprave, prišlo se nabavi rabljenog navalnog vozila za stožerno DVD Sveti Đurđ. Tako je 1994. godine uz raznorazne okolnosti nabavljeno prilično staro, ali funkcionalno navalno vozilo u Republici Njemačkoj. Do 1997. godine uz redovite aktivnosti značajno je pojačan rad s mladeži te u DVD-a ulazi sve više novog aktivnog članstva. Tijekom preregistracije vatrogasnih organizacija iste godine, temeljem pomanjkanja operativnog kadra sa radom su prestala dva dobrovoljna vatrogasna društva, u Luki i Prilesu.

Zakonom o vatrogastvu s kraja 1999. godine dodatno je spuštena organizacija vatrogastva i zaštite od požara na razinu lokalne uprave i samouprave, a posebice u pogledu sustava financiranja. Ista je godina za nas posebno značajna radi uspostavljanja vrlo kvalitetne suradnje sa britanskom nacionalnom vatrogasnom asocijacijom te humanitarnom udrugom Operation Florian. Upravo zahvaljujući međunarodnoj suradnji tadašnjeg tajnika Zajednice Stjepana Kovačeka, DVD Sveti Đurđ primilo je izuzetno vrijednu donaciju u obliku navalnog vozila s pripadajućom osobnom opremom vatrogasaca. U svečanoj manifestaciji, održanoj u sklopu Dana općine Sveti Đurđ, sudjelovali su visoki državni te najviši dužnosnici Hrvatske vatrogasne zajednice i Odjela za vatrogastvo MUP-a. Ova je donacija umnogome pripomogla rasterećenju obaveza općinskih struktura u opremanju vatrogasnih organizacija na svojem području, samo vozilo danas je dijelom Muzeja hrvatskog vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice. Kasnije su slijedile nove donacije navalnih vozila DVD-u Sveti Đurđ, DVD-u Hrženica i DVD-u Karlovec Ludbreški. Ista je oprema osnova i za taktičko-pokazne vježbe koje se na razini Zajednice sve kvalitetnije provode iz godine u godinu.

Vatrogastvo je prvi stup obrane Općine Sveti Đurđ kod svih oblika prirodnih i tehnoloških nesreća

Na području preventive ističemo uspostavljanje vrlo dobrih kontakata s Osnovnom školom Sveti Đurđ, kao i sa svim medijima koji djeluju na širem području. Stoga i ne čudi  vrlo veliki broj djece koja se uključuju u rad DVD-ova, a što je kao praksa uvedeno tek u posljednjih 20-tak godina. Pred 30-ak godina nije bilo gotovo nijednog člana mlađeg od 16 godina, dok ih danas djeluje preko 150. Među ukupno više od 450 članova svih 6 DVD-ova svakako valja posebno istaknuti stotinjak operativnih članova.

Članstvo se konstantno osposobljava te je kadrovska struktura umnogome poboljšana brojnim novim dočasnicima i časnicima. Dio članstva je specijaliziran za pojedine poslove poput strojara, rada s dišnim spravama, gašenja požara u zatvorenim prostorima, helikopterskog prijevoza i gašenja požara raslinja,  navigacije zrakoplova itd. Oko 100-njak operativaca redovito prolazi liječničke preglede za obavljanje poslova vatrogasca, a 10-tak članova položilo je državni ispit za voditelje intervencija.

Suvremeno vrijeme donosi nove, često vrlo složene sigurnosne izazove za ljude i imovinu. Uspješno svladavanje različitih prirodnih i tehničko-tehnoloških nepogoda podrazumijeva uporabu kvalitetne spasilačke opreme i prije svega osposobljene pripadnike žurnih snaga. Dobrovoljna vatrogasna društva s područja općine Sveti Đurđ godišnje provedu 15-tak intervencija, od gašenja požara stambenih i gospodarskih objekata te vozila, do tehničkih intervencija u kojima je naglasak na spašavanju ljudi i imovine.

Spaljivanje šikare „Vulinec“ u Svetom Đurđu

 Kvaliteta provedenih intervencija veća je iz godine u godinu, u skladu s nabavljenom novom opremom i kvalitetnim osposobljavanjima vatrogasaca,  smanjujući tako stradanja ljudi i imovine u  općini. Aktivno sudjelovanje u dislokaciji vatrogasnih snaga na područje priobalja uslijed požara raslinja te područja kontinentalne Hrvatske pogođena poplavama i potresima  tijekom prošlih nekoliko godina također pripomaže u usavršavanju vatrogasnih kadrova te stjecanju dragocjenih stručnih iskustava. Vrlo bitne pokazatelje za razvoj operative svakako je dala Procjena ugroženosti te Plan zaštite od požara općine Sveti Đurđ, temeljem kojih se sukladno zakonskim obavezama, nadalje razvija posebno operativni segment vatrogastva i zaštite od požara u općini Sveti Đurđ.

Organizacijom operativnog natjecanja „Dravski zmaj“, s tendencijom razvoja i širenja tog specifičnog događanja, VZO Sveti Đurđ je potvrdila svoj značaj i najvišu razinu sveukupnih aktivnosti vatrogastva na području šire regije.

Sudionici jedne od pokaznih vježbi VZO Sveti Đurđ na završnom postrojavanju i davanju prijavka općinskom načelniku

Zbog svoje tehničke opremljenosti (3 navalna vozila, 2 laka navalna vozila, 6 kombi vozila i brojna druga oprema za gašenje požara i spašavanje) DVD-ovi su vrlo često angažirani i u drugim operativnim aktivnostima, poput ispumpavanja izvora vode, preventivnih dežurstava kod različitih vjerskih i svjetovnih manifestacija, spaljivanja biljnog otpada i sl.

Vozni park vatrogastva općine Sveti Đurđ 2023. godine

Uz spomenutu operativu, u našim se vatrogasnim organizacijama velika pažnja pridaje i aktivnostima s „društvenim“ prizvukom, a tu je potrebno naglasiti natjecanja kao jedan od najznačajnijih segmenata vatrogastva u kojem posebno dolaze do izražaja mlađi naraštaji. Motivaciju za svoj predan rad u dobrovoljnom vatrogastvu najmlađe članstvo ponajviše nalazi u natjecanjima sa svojim kolegama. Radom u natjecateljskom odjeljenju razvija se duh zajedništva, usavršava se rukovanje vatrogasnom opremom i stječe psihofizička kondicija. Dobrovoljna vatrogasna društva tijekom svoje povijesti organiziraju više desetaka najrazličitijih vatrogasnih natjecanja, od lokalne do regionalne razine. Među najpoznatija pozivna natjecanja valja ubrojiti Kup DVD-a Hrženica i „Dravski kup“ DVD-a Sveti Đurđ, koji ponekad okupe više od 500 natjecatelja iz sjeverozapadne Hrvatske. Predan rad u području treniranja natjecateljskih odjeljenja iznjedrio je i uspjehe na županijskoj te državnoj razini. Pripadnice ženske mladeži DVD-a Karlovec Ludbreški okitile su se naslovom županijskih prvakinja, a uz njih su u državnim natjecanjima sudjelovali seniori DVD-a Hrženica, seniorke DVD-a Karlovec Ludbreški i ženska mladež DVD-a Hrženica.

Muško „A“ odjeljenje DVD-a Hrženica najuspješnije je seniorsko natjecateljsko odjeljenje u povijesti vatrogastva općine
Županijske prvakinje – članice odjeljenja ženske mladeži DVD-a Karlovec Ludbreški

Na području općine djeluje i 10-ak vatrogasnih sudaca koji imaju bogato iskustvo organizacije i suđenja na vatrogasnim natjecanjima najviše razine, uključujući međunarodnu Vatrogasnu olimpijadu CTIF-a.

Dobrovoljno vatrogastvo ne predstavlja samo operativnu snagu kod različitih nepogoda, već je gotovo 150 godina na području općine i sastavni dio svih svjetovnih i vjerskih događanja. Obilježavanje Dana vatrogastva u Republici Hrvatskoj odnosno blagdana svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, tradicionalna je manifestacija posvećena humanom vatrogasnom pozivu, poznata i pod nazivom „Florijanovo“. Više od jednog stoljeća vatrogasci s područja općine odnosno Župe Sveti Đurđ spomenuto događanje organiziraju u Hrženici, mjestu koje je krajem 19. stoljeća najviše stradalo od požara na ovom području, a danas u svom središnjem dijelu ima kapelicu i pil svetog Florijana.

Detalj s obilježavanja blagdana sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, odnosno Dana vatrogastva Republike Hrvatske u Hrženici

Tijelovska procesija u Svetom Đurđu nezamisliva je bez vatrogasaca koji svojom pojavom u odorama doprinose svečanom obilježavanju jednog od najvažnijih kršćanskih blagdana. Na jednaki način vatrogasci se uključuju u obilježavanje proštenja u vlastitim mjestima.

Dana 23. travnja svake godine svoj dan slave Općina Sveti Đurđ i Župa Sveti Đurđ, obilježavajući „Đurđevo“ na posebno svečano način, u čemu važan segment predstavlja predstavljanje vatrogastva općine kroz različite oblike aktivnosti.

Na području općine sačuvano je nekoliko povijesnih zaprežnih štrcaljki, poput ove u Hrženici

Spomenuti rezultati govore u prilog činjenici kako 150-godišnja bogata povijest organiziranog vatrogastva na području Općine Sveti Đurđ ima zrele osnove za kvalitetnu budućnost. Iznimno kvalitetna organizacija nekoliko visokih obljetnica naših DVD-a tijekom prošlog gotovo 30-godišnjeg razdoblja govori u prilog činjenici kako postoji uspješna suradnja vatrogasnih organizacija i svih ostalih struktura u našoj općini. Dodatan argument kvalitetnim odnosima općinskih struktura vlasti i vatrogastva investicije su u objekte i opremu dobrovoljnih vatrogasnih društva, što uključuje izgradnju i dogradnju vatrogasnih domova, nabavu vatrogasnih vozila i ostale opreme.

Posljednjih je godina najznačajnija kapitalna investicija Općine Sveti Đurđ bila usmjerena u izgradnju novog vatrogasnog doma DVD-a Sveti Đurđ

Vatrogasna zajednica općine Sveti Đurđ posljednjih godina uspješno razvija međunarodnu suradnju, pri čemu valja istaknuti zajedničke projekte (poglavito u području edukacije) koji su provedeni s kolegama iz Velike Britanije, Slovenije, Austrije i Sjeverne Makedonije.

U nastavku navodimo kratak opis djelovanja svih dobrovoljnih vatrogasnih društava na području općine:

  • DVD Sveti Đurđ (osnovano 1897.) – www.dvd.hr
  • DVD Hrženica (osnovano 1872.)
  • DVD Karlovec Ludbreški (osnovano 1945.)
  • DVD Komarnica Ludbreška (osnovano 1951.)
  • DVD Sesvete Ludbreške (osnovano 1893.)
  • DVD Struga (osnovano 1946.).
Članovi Skupštine VZO Sveti Đurđ prigodom obilježavanja 30 godina Zajednice 2023. godine

Želite saznati više?

Monografiju VZO Sveti Đurđ možete nabaviti u bilo kojem od naših 6 DVD-ova ili pročitati na adresi:  http://www.dvd.hr/media/docs/x.pdf

Podaci o Vatrogasnoj zajednici općine Sveti Đurđ:
Naziv: Vatrogasna zajednica općine Sveti Đurđ
Skraćeni naziv: VZO Sveti Đurđ
Sjedište: Preloška 2, Sveti Đurđ (ured: Društveni dom Hrženica, Braće Radića 54)
Registarski broj: 05000221, Matični broj: 00631370, OIB: 02742245677
Žiro račun: HR8323600001101726913
Kontakt telefon: 091/112-0008 (Stjepan Kovaček, mag. ing. sec., zapovjednik), 091/138-7351 (Krunoslav Turković, predsjednik), 099/754-4643 (Filip Janičar, bacc. ing. sec., tajnik)
E-mail: vzo.sveti.djurdj@gmail.com