Udruge

Kulturna događanja na području općine u pravilu organiziraju pojedine udruge građana u suradnji s Općinom Sveti Đurđ, a prigodom obilježavanja različitih prigodnih praznika odnosno blagdana, obljetnica i sl.

Među brojnim udrugama građana dvije se udruge posebno ističu svojim radom u ovom području:

  • KUD “Juraj Lončarić” Hrženica
  • Udruga žena Sesvete Ludbreške
  • Udruga žena općine Sveti Đurđ “Veliko srce”
  • Udruga žena Hrženica
  • Udruga žena MO Struga
  • Likovna kolonija Stanka Sabol Stadija
  • Udruga uzgajivača svinja Varaždinske županije
  • Lovačko društvo “Patka” Sveti Đurđ