JEDNOSTAVNA NABAVA
Pravilnik o jednostavnoj nabavi (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 23/22.) PREUZMI
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni vjesnik Varaždinske županije broj” 26/23.) PREUZMI

JAVNA NABAVA
Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16., 114/22.)

Obavijest o objavljenoj dokumentaciji o nabavi za provedbu postupka javne nabave za predmet nabave “Gradnja građevine javne i društvene namjene – Dom za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama”

Općina Sveti Đurđ je u Elektorničkom oglasniku javne nabave objavila dokumentaciju o nabavi za provedbu postupka javne nabave za predmet…
Pročitaj više Obavijest o objavljenoj dokumentaciji o nabavi za provedbu postupka javne nabave za predmet nabave “Gradnja građevine javne i društvene namjene – Dom za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama”

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: “Asfaltiranje prilaznih cesta i produžetak javne rasvjete prema romskim naseljima na području Općine Sveti Đurđ”

Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ donio je dana 7.11.2023. godine Odluku o početku postupka jednostavne nabave za predmet nabave: “Asfaltiranje…
Pročitaj više Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: “Asfaltiranje prilaznih cesta i produžetak javne rasvjete prema romskim naseljima na području Općine Sveti Đurđ”

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – Gradnja građevine javne i društvene namjene – Dom za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16., 114/22.) Javni naručitelj, Općina Sveti Đurđ je,…
Pročitaj više PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – Gradnja građevine javne i društvene namjene – Dom za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama