Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj  120/16114/22)
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (“Narodne novine” broj  65/1775/20)
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj  19/23)

Registar ugovora javne nabave 1.1. do 31.12.2023. PREUZMI

Obavijest o objavljenoj dokumentaciji o nabavi za provedbu postupka javne nabave za predmet nabave “Gradnja građevine javne i društvene namjene – Dom za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama”

Općina Sveti Đurđ je u Elektorničkom oglasniku javne nabave objavila dokumentaciju o nabavi za provedbu postupka javne nabave za predmet…
Pročitaj više Obavijest o objavljenoj dokumentaciji o nabavi za provedbu postupka javne nabave za predmet nabave “Gradnja građevine javne i društvene namjene – Dom za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama”

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – Gradnja građevine javne i društvene namjene – Dom za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16., 114/22.) Javni naručitelj, Općina Sveti Đurđ je,…
Pročitaj više PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – Gradnja građevine javne i društvene namjene – Dom za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama