Temeljem Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12121/1698/1942/20144/2037/21) na izborima za predstavničko tijelo – Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ održanima 16. svibnja 2021. godine izabrani su sljedeći članovi Općinskog vijeća:

Damir Grgec (predsjednik Općinskog vijeća),
Krunoslav Turković,
Denis Štefanec,
Josip Hižak,
Dražen Kosec,
Zlatko Gizdavec,
Zvonkom Grgek,
Ivan Stančin,
Danijel Kotiščak,
Siniša Stančin,
Mladen Sačer (zamjenik predsjednika Općinskog vijeća),
Nadica Crnković,
Davor Kraljić (zamjenik predsjednika Općinskog vijeća).

Općinsko vijeće donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove, a sve sukladno odredbama Statuta Općine Sveti Đurđ, odluka Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ i pozitivnih propisa Republike Hrvatske.