20.03.2024
,
Anketni upitnik o rješavanju stambenog pitanja u Općini Sveti Đurđ putem društveno poticane stanogradnje (POS-a)

Općina Sveti Đurđ poziva sve zainteresirane osobe da ispune anketni upitnik o rješavanju stambenog pitanja u Općini Sveti Đurđ putem društveno poticane stanogradnje (POS-a).

Program POS-a provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN br. 109/01, 82/04 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 59/20 i 58/21) tako da vise informacija o provedbi POS-a možete vidjeti na službenim web stranicama APN-a www.apn.hr.

Program društveno poticane stanogradnje provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, te se omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Radi uvida u potrebe mještana i boljeg planiranja Programa, Općina Sveti Đurđ provodi anketu kojom će se utvrdit postoji li objektivna potreba i interes za daljnjom realizacijom Programa POS.

Slijedom navedenog, ukoliko ste zainteresirani za kupnju stana putem Programa POS, molimo da ispunite anketni upitnik, te da nam isti dostavite najkasnije do 20. travnja 2024. godine na jedan od sljedećih načina:

  • putem pošte na adresu: Općina Sveti Đurđ, Ulica braće Radić 1, 42233 Sveti Đurđ, s naznakom „Anketni upitnik za kupnju stana po Programu poticane stanogradnje Općine Sveti Đurđ“
  • elektroničkim putem na e-mail adresu: info@sveti-djurdj.hr
  • osobnim putem dolaskom u pisarnicu Općine Sveti Đurđ, na adresi Ulica braće Radić 1, 42233 Sveti Đurđ.

Ukoliko se utvrdi interes, Općina Sveti Đurđ će, suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama–APN, provesti Program POS-a.

*Ispunjavanjem anketnog upitnika ne preuzimate nikakvu odgovornost a prikupljeni podaci su tajni i koristit će se samo za navedenu namjeru utvrđivanja interesa građana.