26.09.2023
,
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o grbu i zastavi Općine Sveti Đurđ

Ovim putem poziva se i obavještava zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke o grbu i zastavi

Općine Sveti Đurđ. Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na

e-mail adresu Općine Sveti Đurđ: info@sveti-djurdj.hr – „Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Đurđ“, najkasnije do 27.10.2023. godine.

ZAKLJUČAK O GRBU I ZASTAVI
JAVNI POZIV – savjetovanje s javnošću
ODLUKA O GRBU I ZASTAVI
Obrazac za sudjelovanje
GRB OPĆINE
ZASTAVA OPĆINE