02.11.2023
,
Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa sljedećim katastarskim česticama:

  • čk.br. 787, k.o. Karlovec Ludbreški a moguće da predmetna cesta zahvaća i manji dio neke od susjednih čestica. Cesta predstavlja spoj ulice Gorica i Sportske ulice prema romskom naselju u naselju Karlovec Ludbreški
  •   čk.br.dio 417, dio čk.br. 418, dio čk.br. 420, dio čk.br. 421, dio čkbr. 424/1, dio čk.br. 424/2, dio čk.br. 425 te dio čk.br. 426 a moguće je da cesta obuhvaća i manji dio neke od susjednih čestica. Cesta predstavlja Dravsku ulicu (odvojak) od kbr.4 do kbr.8. u naselju Hrženica

da će Općina Sveti Đurđ započeti s utvrđivanjem granica zemljišta a u svrhu izrade Geodetskog elaborata evidentiranja vedenog stanja ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije – Radovana Kermeka dipl.ing. broj ovlaštenja GEO 434, iz firme VAVA COMMERCE d.o.o. Čakovec, Ruđera Boškovića 42, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Datum započinjanja evidentiranja je 10.11.2023. godine u 9:00 sati na licu mjesta u Karlovcu Ludbreškom odnosno u 12:00 sati na licu mjesta u Hrženici.

Nositelji prava na kat. česticama koje graniče sa predmetnim cestama mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat te zatražiti dodatna pojašnjenja dana 14.11.2023 u vremenu od 9 do 13 sati u prostorijama ureda VAVA COMMERCE d.o.o. u Čakovcu, Ruđera Boškovića 42 .