14.11.2023
,
Javni poziv roditeljima novorođene djece u 2023. godini s područja Općine Sveti Đurđ za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći

I.          Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ raspisuje Javni poziv roditeljima novorođene djece u 2023. godini s područja Općine Sveti Đurđ za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći.

II.         Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći iz točke I. može ostvariti jedan od roditelja djeteta rođenog u 2023. godini pod uvjetom da i roditelj i dijete imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Sveti Đurđ.

III.        Pisani zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu isključivo na popunjenom obrascu, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ulica braće Radić 1, Sveti Đurđ, 42233 Sveti Đurđ, ili na e-mail adresu: info@sveti-djurdj.hr

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • presliku rodnog lista ili izvod iz matice rođenih za dijete,
  • presliku osobne iskaznice za roditelje/staratelje,
  • uvjerenje o prebivalištu djeteta,
  • broj tekućeg ili žiro računa,
  • potpisanu Privolu za davanje suglasnosti za obradu osobnih podataka.

V.        Javni poziv traje od 14.11.2023. godine pa do 15.12.2023. godine, a nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

VI.       O datumu dodjele odnosno isplate novčane potpore podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni naknadno.

Obrazac Zahtjeva PREUZMI
Privola za davanje suglasnosti za obradu osobnih podataka PREUZMI