10.09.2022
JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKU POTPORU SUFINANCIRANJA TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Općina Sveti Đurđ na temelju Odluke načelnika o sufinanciranju  prijevoza učenika Srednjih škola s područja  Općine Sveti Đurđ za 2022./2023. školsku godinu, donesene 01.09.2022. godine upućuje

JAVNI POZIV za financijsku potporu sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola

               Pozivaju se učenici 1., 2., 3. i 4. razreda Srednjih škola s područja Općine Sveti Đurđ koji svakodnevno putuju u školu autobusom ili željezničkim prijevozom da se do 30.rujna 2021. godinu jave  radi ostvarivanja prava na sufinanciranje mjesečne karte u iznosu od 100,00 kuna na relaciji najbližeg kolodvora ili stajališta na području Općine Sveti Đurđ.

Prilikom dolaska učenici su dužni donijeti.

  1. Potvrdu o upisu u školu za 2022/2023 školsku godinu
  2. Ponijeti osobnu iskaznicu roditelja/staratelja
  3. Broj računa IBAN roditelja /staratelja
  4. Potvrdu da roditelj/staratelj nije dužnik financijskih obveza prema Općini

Na osnovu dostavljenih dokumenata Općina Sveti Đurđ će sklopiti ugovor s roditeljima/starateljima učenika o sufinanciranju.

Obrazac za prijavu na Javni poziv dostupan je na Internet stranici Općine Sveti Đurđ www.sveti-djurdj.hr i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Đurđ, Braće Radića 1, Sveti Đurđ.

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Sveti Đurđ utvrđuje se za razdoblje od rujna 2022. godine za redovne učenike srednje škole, do kraja školske 2022./2023. godine.

Odobreni iznos od 100.00 HRK mjesečno za školsku 2022./2023. godinu će se izvršiti  uplatama na IBAN (tekući račun) korisnika.

Javni poziv otvoren je danom objave za Internet stranici Općine Sveti Đurđ www.sveti-djurd.hr.

Prijave na Javni poziv primaju se do 30. rujna 2022. godine, a dostavljaju se na adresu: OPĆINA SVETI ĐURĐ, Braće Radića 1, 42233 Sveti Đurđ s naznakom „Javni poziv – financijska potpora sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola“ ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Đurđ, na propisanom obrascu sa priloženom dokumentacijom (potvrda srednje škole o upisu u školsku 2022./2023. godinu, preslika osobne iskaznice i preslika kartice tekućeg računa).

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.