13.02.2024
Natječaj za dodjelu „Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary kluba Ludbreg za 2024. godinu“

Upravni odbor Fonda za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg radi nagrađivanja najboljih srednjoškolaca i studenata s područja Grada Ludbrega i Općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, na temelju odredbi članka 5. Pravilnika o ustrojavanju i djelovanju Fonda za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg, raspisuje


N A T J E Č A J
za dodjelu “Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary kluba Ludbreg za 2024. godinu”

Natječaj se raspisuje za školsku i akademsku 2022/2023. godinu u obliku novčanih nagrada za slijedeće kategorije:

  1. dvije nagrade za najbolje učenike srednje škole – gimnazije i umjetničke srednje škole u iznosu od po 200,00 €,
  2. dvije nagrade za najbolje učenike srednjih strukovnih škola sa četverogodišnjim trajanjem u iznosu od po 200,00 €,
  3. dvije nagrade za najbolje učenike srednjih strukovnih škola sa trogodišnjim trajanjem kojima se stječe SSS u iznosu od po 200,00 €,
  4. šest nagrada za najbolje redovne studente preddiplomskog, diplomskog, stručnog odnosno integriranog studija u iznosu od po 300,00 €,
  5. jedna nagrada za poslijediplomski studij (specijalistički, doktorski) u iznosu od 400,00 €.

Pravo natjecanja za nagrade imaju učenici srednjih škola i redovni studenti preddiplomskog, diplomskog, stručnog odnosno integriranog studija te kandidati poslijediplomskog studija (specijalistički, doktorski) za prošlu školsku odnosno akademsku godinu s prebivalištem na području Grada Ludbrega i Općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, koji imaju trajno mjesto boravišta u gradu Ludbregu ili navedenim općinama duže od dvije godine, ili koji su tu rođeni i živjeli duže od 10 godina, a pohađaju bilo koji studij u Hrvatskoj ili svijetu.

Natječaj je otvoren od dana objave do 11. ožujka 2024. godine do 19:00 sati. Prijave koje ne stignu do tog roka na adresu Rotary kluba, neće se razmatrati.

U prijavi na natječaj treba navesti točnu adresu, broj telefona, e-mail i OIB kandidata.

Kandidati trebaju uz prijavu na natječaj dostaviti prijepis ocjena i druge dokumente na temelju kojih će biti vrednovani. Ocjene se odnose za završeni razred odnosno godinu fakulteta prošle 2022/2023. školske/akademske godine koju je kandidat završio.

Popis dokumentacije za kandidate – učenike srednjih škola:
a) preslika ocjena završenog razreda srednje škole u školskoj godini 2022/2023.
b) uspjesi u dodatnim aktivnostima (natjecanje u znanju, javni nastupi, izložbe i dr.)
c) životopis.


Popis dokumentacije za kandidate – studente:
a) preslika ocjena iz završene godine studija za akademsku godinu 2022/2023.
b) dodatne aktivnosti i uspjesi (službena natjecanja, objavljeni radovi, izložbe, javni nastupi i dr.)
c) starost kandidata
d) životopis
e) dekanova nagrada
f) rektorova nagrada.

Popis dokumentacije za kandidate – studente poslijediplomskog studija (specijalistički, doktorski):
a) starost kandidata do 28 godina – dokaz o starosti – preslika osobne iskaznice
b) preslika ocjena poslijediplomskog studija
c) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova (kategorija a1, a2, a3)
d) dekanova nagrada
e) rektorova nagrada
f) životopis.
Kandidati će biti pismeno na email izvješteni o rezultatima natječaja u roku od 7 dana od dana zaključenja natječaja. Svaka osoba za vrijeme školovanja može dobiti samo jedanput nagradu u istoj kategoriji. Odluka o dodjeli nagrada bit će javno obznanjena prigodom svečanog uručivanja nagrada.

Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: Rotary klub Ludbreg, Fond za nagrađivanje izvrsnosti, Trg Svetog Trojstva 27, 42230 Ludbreg, osobno ili poštom, ali moraju stići do roka navedenog u ovom natječaju na adresu Rotary kluba. Sve ostale obavijesti se mogu dobiti na mob. 091/191-1993 ili 091/560-8097.

Rotary klub Ludbreg