16.05.2023
OBAVIJEST – HRVATSKA POŠTA

Općina Sveti Đurđ obavještava mještane Općine da u poštanskom uredu Sveti Đurđ mogu bez naknade vršiti uplate komunalne i vodne naknade kao i naknade za održavanje groblja.

Pošta radi od ponedeljka do petka u vremenu od 12:30 do 15:30 h.