15.11.2023
,
Obavijest o objavljenoj dokumentaciji o nabavi za provedbu postupka javne nabave za predmet nabave “Gradnja građevine javne i društvene namjene – Dom za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama”

Općina Sveti Đurđ je u Elektorničkom oglasniku javne nabave objavila dokumentaciju o nabavi za provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: “Gradnja građevine javne i društvene namjene – Dom za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama”.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 694.752,48 EUR bez PDV-a. Po provedenom postupku javne nabave sklopit će se ugovor o javnoj nabavi.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/