23.10.2023
Obavijest o datumu otvaranja ponuda

Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora obavještava ponuditelje koji su podnijeli svoje ponude na Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Đurđ KLASA: 371-03/23-04/1, URBROJ: 2186-21-04-23-1 da će se otvaranje pristiglih ponuda održati dana                                                                                                                                                               

27.10.2023. godine (petak) s početkom u 13:00 sati u službenim prostorijama Općine Sveti Đurđ, Ulica braće Radić 1.

 OBAVIJEST o otvaranju ponuda