24.10.2023
Obavijest uzgajivačima svinja

Općina Sveti Đurđ obavještava uzgajivače svinja da je 10. listopada ove godine Ministarstvo poljoprivrede izdalo novu Naredbu o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” broj 117/23).

Sukladno Naredbi Ministarstva, građani na cijelom području Republike Hrvatske (izvan zona ograničenja) dužni su u objektima u kojima uzgajaju svinje (svrstanim u kategoriju 0, 1 i 2) unaprijediti mjere biosigurnosti te se potom obratiti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u svrhu podnošenja pisanog zahtjeva radi ponovne kategorizacije za svrstavanje u kategoriju 3 ili 4. Troškove navedene kategorizacije plaća subjekt.

Iz objekata kategorije 0, 1 ili 2 zabranjeno je premještanje svinja, osim izravno u klaonicu, a klanje svinja za osobnu potrošnju na gospodarstvu dozvoljeno je tek po odobrenju ovlaštenog veterinara nakon kliničkog pregleda svinja.

Ukoliko ne unaprijede objekt u kategoriju 3 ili 4 građani su dužni temeljem spomenute Naredbe uputiti svinje na klanje u odobreni objekt ili ih zaklati za vlastite potrebe do 30. studenog ove godine.

Više o Naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede možete pročitati na: https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_07_80_1270.html i u dokumentima u nastavku.