09.09.2022
OBAVIJEST ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE SUŠE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI ĐURĐ

OBAVIJEST

za prijavu štete od prirodne nepogode suše na području Općine Sveti Đurđ

Župan Varaždinske županije 04. rujna 2022. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje Općine Sveti Đurđ  koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od 01. lipnja 2022. do 31. kolovoza 2022. godine.

Člankom 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda (NN 16/2109) propisano je kako oštećenik nakon nastanka prirodne nepogode prijavljuje štetu na imovini nadležnom gradskom ili općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

Slijedom navedenog, obavještavaju se stanovnici Općine Sveti Đurđ da prijave štete u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Đurđ najkasnije do ponedjeljka 12. rujna 2022.

Prijave će se zaprimati:

05.09.2022. (ponedjeljak) 09.09.2022. (petak) u vremenu od 08:00 do 18:00 sati

10.09.2022. (subota) u vremenu od 09:00  do 12:00 sati

12.09.2022. godine (ponedjeljak) od 08:00 do 12:00 sati

Dokumentacija potrebna za prijavu štete:

 – ispunjeni obrazac za prijavu štete Obrazac PN

– vlastoručno potpisana Izjava o nepostojanju osiguranja

– preslik Zahtjeva za potporu za 2022.g. Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  – LIST A i LIST B.

Prilikom prijave štete obvezno je predočiti osobnu iskaznicu.

Mole se poljoprivrednici da prilikom dolaska dostave već popunjen obrazac PN, obrazac Izjave i kopiju Zahtjev za potporu za tekuću godinu (LIST A i LIST B) kako bi se izbjeglo okupljanje većeg broja ljudi i spriječilo stvaranje gužvi.

Obrazac PN i Izjava o nepostojanju osiguranja mogu se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Đurđ ili preuzeti na internetskim stranicama Općine Sveti Đurđ.

Prijavu štete moguće je izvršiti i putem elektroničke pošte opcina-sveti-djurdj@vz.t-com.hr

Nakon prijave štete Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Sveti Đurđ i stručne osobe će obaviti izvid prijavljene štete te izraditi procjenu štete.

Za sva pitanja i/ili pojašnjenja u svezi navedenog možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Đurđ.