23.04.2024
Obavijest zakupcima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Đurđ

S obzirom na veliki broj upita dosadašnjih zakupaca poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Đurđ koji su u međuvremenu sklopili nagodbe s državnim odvjetništvom kojima su se obvezali, između ostalog, vratiti posjed poljoprivrednog zemljišta RH, isti se obavještavaju da je Općina Sveti Đurđ podnijela upit Ministarstvu poljoprivrede u vezi ostvarivanja bodova prema članku 36. stavak 1. a) Zakona o poljoprivrednom zemljištu, na koji smo zaprimili sljedeći odgovor.

Svi zakupci s područja Općine Sveti Đurđ koji su sklopili nagodbu s općinskim odnosno županijskim državnim odvjetništvom i postupili po toj nagodbi u smislu da su platili zakupninu i vratili posjed poljoprivrednog zemljišta, na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta ostvarivati će pravo na bodove sukladno članku 36. stavak 1. a) Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji propisuje sljedeće:

Članak 36.

1) Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup ima fzička i pravna osoba koja je sudjelovala u javnom natječaju i ostvarila najveći zbroj od ukupno mogućih 100 bodova prema kriterijima:

a) Dosadašnji posjednik:

  • koji je u mirnom posjedu zemljišta na temelju isteklog ugovora sklopljenog nakon provedenog javnog natječaja pod uvjetom da provodi sve obveze po isteklom ugovoru – 20 bodova
  • koji je u mirnom posjedu zemljišta na temelju isteklog ugovora sklopljenog po odredbama zakona o poljoprivrednom zemljištu pod uvjetom da provodi sve obveze po isteklom ugovoru – 15 bodova

Nadalje, u odnosu na upite zakupaca u vezi s česticama koje su dijelom obrasle šumom i/ili ostalim raslinjem, sukladno odgovoru Ministarstva poljoprivrede ističemo kako se u prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem podaci o površini i katastarskoj kulturi u Programu raspolaganja navode temeljem podataka navedenih u katastru. U slučaju da je čestica djelomično ili potpuno obrasla, isto se navodi u koloni 10 excel tablice Programa raspolaganja, a prije raspisivanja javnog natječaja za istu će se provesti procjena troškova krčenja te će, sukladno procjeni, biti umanjena zakupnina za djelomično/potpuno obraslu česticu.

Mole se zakupci i sve druge zainteresirane osobe da i dalje prate našu službenu web stranicu jer će se na istoj redovito objavljivati novosti u vezi raspisivanja javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sveti Đurđ.