Odluka o izmjeni Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Đurđ

 Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 8/13., 33/15., 52/15., 70/17., 15/19., 61/19., 23/21. i 23/22.) te članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/21. i 18/23.), općinski načelnik Općine Sveti Đurđ donosi sljedeću

O D L U K U

o izmjeni Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Đurđ

I.

U raspisanom Javnom natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Đurđ KLASA: 371-03/23-04/1, URBROJ: 2186-21-04-23-1, od 4.10.2023. godine (dalje u tekstu: Javni natječaj), mijenja se točka I. Javnog natječaja na način da ista sada glasi:

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Općine Sveti Đurđ na adresi Sveti Đurđ, Ulice braće Radić 1, na katastarskoj čestici broj 143/8 upisanoj u zemljišno-knjižni uložak br. 537, k.o. Sveti Đurđ. Prostor se sastoji od: poslovne prostorije – ordinacija liječnika površine 18,10 m² i poslovne prostorije – prostorija sestre površine 17,10 m², sveukupne površine 35,20 m², za koji je određeno obavljanje zdravstvene djelatnosti – ordinacija opće medicine, te zajedničkih prostorija čekaonice površine 28,40 m², hodnika površine 11,75 m², spremišta – prostorije za centralno grijanje površine 1,30 m², sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom površine 3,90 m², sanitarnog čvora za ambulantno osoblje površine 2,50 m² i sanitarnog čvora za pacijente površine 8,00 m², sveukupne površine 55,85 m² koje se koriste zajednički sa ordinacijom dentalne medicine te je zakupnik dužan sudjelovati u naknadi troškova zajedničkih prostorija u 50 postotnom omjeru. Za zakup predmetnog poslovnog prostora određena je početna zakupnina u iznosu od 1,46 eura mjesečno po m² (za zajedničke prostorije mjesečna zakupnina je umanjena za 50%), odnosno sveukupno u iznosu od 92,17 eura mjesečno. Početna mjesečna zakupnina je izražena u neto iznosu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Poslovni prostor se daje u zakup na neodređeno vrijeme.

Odluka o izmjeni Javnog natečaja