06.02.2024
Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece u razdoblju od 1. siječnja do 30 lipnja 2024. godine

Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ donio je dana 8.1.2024. godine Odluku o sufinanciranju logopedskih tretmana djece u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine.

U predmetnoj Odluci stoji da će Općina Sveti Đurđ sufinancirati logopedske tretmane djece do navršene 12. godine života s prebivalištem na području Općine Sveti Đurđ u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine.

Sredstva za sufinanciranje logopedskog tretmana djece planirana su u Proračunu Općine Sveti Đurđ za 2024. u Programu 11- socijalna skrb, A 1011 01 pomoć obiteljima – logoped.

Logopedski tretman djece sufinancirati će se u iznosu od 40,00 EUR.

Za ostvarivanje prava za sufinanciranje u gore navedenom iznosu podnosi se Zahtjev uz koji je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
  • uvjerenje o prebivalištu djeteta
  • uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice roditelja
  • dokaz mjerodavnog tijela o potrebi provođenja logopedskog tretmana (mišljenje liječnika pedijatra, specijalista školske medicine ili logopeda)
  • presliku kartice/broja tekućeg računa roditelja/skrbnika otvorenog u banci, na koji će se izvršiti isplata.

Novčani iznos sufinanciranja iz članka 2. ove Odluke isplaćivati će se na račun roditelja/skrbnika, i to u roku od 15 dana od dana dostavljenog računa izdanog od strane ovlaštenog logopeda

Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece PREUZMI
Zahtjev za sufinanciranje logopedskih tretmana djece PREUZMI