05.12.2023
,
Odluka Općinskog vijeća o porezima

Dana 30.11.2023. godine održana je 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ na kojoj se je između ostalog raspravljalo i o poreznoj reformi.

Naime, budući da je zakonskim izmjenama ukinut prirez porezu na dohodak, gradovima i općinama je ostala mogućnost da svojom odlukom samostalno upravljaju visinom poreza na dohodak unutar određenog raspona.

I dok većina Općina najavljuje povećanje poreza na dohodak kako bi se nadoknadio gubitak nastao zbog ukidanja prireza, Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ je na sjednici usvojilo prijedlog općinskog načelnika Josipa Janya da se stopa poreza na dohodak neće povećavati, a da će se prihod izgubljen zbog ukidanja prireza nadoknaditi preraspodjelom proračuna i prijavom projekata na natječaje raspisane od strane EU i Ministarstva.

ODLUKA O POREZIMA OPĆINE SVETI ĐURĐ PREUZMI
ODLUKA O VISINI POREZNIH STOPA NA DOHODAK PREUZMI