10.01.2024
Općina Sveti Đurđ smanjuje financiranje vrtića za 10 posto

Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na posljednjoj sjednici prihvatilo je prijedlog općinskog načelnika Josipa Jany-a o smanjenju udjela financiranja roditelja čija djeca su polaznici dječjeg vrtića „Suncokret“. Udio financiranja je smanjen za 10% tako da je nova cijena korištenja jaslica 96€, a za ostalu djecu 86€.

Budući da su Općini odobrena sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja ta sredstva biti će raspoređena na smanjenje cijene vrtića roditeljima, dogradnji dječjeg vrtića „Suncokret“ za još 20 korisnika, koji za sad polazi 101 dijete, kao i za stimulaciju odgojiteljica koje rade u dječjem vrtiću „Suncokret“.