12.09.2023
Općini Sveti Đurđ “petica” za transparentnost proračuna

Institut za javne financije predstavio je 5. srpnja 2023. godine rezultate devetog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna jedinica područne i lokalne samouprave.


Općina Sveti Đurđ dobila je najvišu ocjenu ‘5’ za transparentnost proračuna što znači da su objavljeni svi traženi proračunski dokumenti čime se nastavlja dosadašnje transparentno prikazivanje javnih financija proračuna Općine.

„Ova ocjena Instituta za javne financije samo je još jedna potvrda uspješnog i transparentnog rada Općine Sveti Đurđ, a zasluge za to ponajviše idu djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine koji će i dalje detaljno i pravodobno informirati građane o načinu trošenja javnog novca, budući da je to jedan od glavnih ciljeva Općine. Naime, želimo da naši građani u svakom trenutku budu maksimalno informirani o trošenju javnog novca budući da su upravo oni ti koji pune općinski proračun.“ – rekao je općinski načelnik Josip Jany.