Na lokalnim izborima koji su održani 16.05.2021. godine za Općinskog načelnika izabran je Josip Jany

Tako u mandatnom razdoblju od 2021. do 2025. godine dužnosti u općinskoj upravi obnašaju sljedeći dužnosnici:

  • načelnik Općine Sveti Đurđ: Josip Jany
  • predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ: Damir Grgec
  • zamjenici predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ: Davor Kraljić, Mladen Sačer
  • članovi Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ: Damir Grgec, Krunoslav Turković, Denis Štefanec, Josip Hižak,Zoran Kunić, Zlatko Gizdavec, Zvonkom Grgek, Ivan Stančin, Danijel Kotiščak, Siniša Stančin, Mladen Sačer, Nadica Crnković,Davor Kraljić

Na lokalnim izborima koji su održani 21.05.2017. godine za Općinskog načelnika izabran je Josip Jany te je za njegovog zamjenika izabran Davor Kraljić.

Tako u mandatnom razdoblju od 2017. do 2021. godine dužnosti u općinskoj upravi obnašaju sljedeći dužnosnici:

  • načelnik Općine Sveti Đurđ: Josip Jany  
  • zamjenik načelnika Općine Sveti Đurđ: Davor Kraljić
  • predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ: Damir Grgec
  • zamjenici predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ: Dražen Turek, Renato Šoš
  • članovi Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ: Damir Grgec, Dražen Turek, Denis Štefanec, Josip Hižak, Zlatko Gizdavec, Siniša Stančin, Krunoslav Turković, Ivančica Lončarić-Picek, Josip Vagjunec, Stefan Kočiš, Renato Šoš, Zlatko Sinković, Zoran Kunić.

Članovi Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ, 2013. godine bili su Zlatko Sinković, Davor Kraljić, Damir Grgec, Dragutin Pokos, Dražen Turek, Boris Kovaček, Denis Štefanec, Zlatko Gizdavec, Stjepan Kovaček, Mirela Međimorec Stančin, Renato Šoš, Nenad Namesnik

Općina Sveti Đurđ danas ima 8 stalno zaposlenih djelatnika, od čega 3 u Jedinstvenom upravnom odjelu te 5 u Komunalnom odjelu.

Općina Sveti Đurđ ima 9 naselja i svako naselje ima svoj mjesni odbor, te predsjednika i zamjenika predsjednika svakog mjesnog odbora.

OBRANKOVEC
-predsjednik-Denis Radiković
-zamjenik-Nenad Namesnik

LUKA LUDBREŠKA
-predsjednik-Božidar Vukina
-zamjenik-Alen Bontek

PRILES
-predsjednik-Josip Kos
-zamjenik-Nenad Stančin

SVETI ĐURĐ
-predsjednik-Boris Kovaček
-zamjenik-Dejan Orlović

KARLOVEC LUDBREŠKI
-predsjednik-Krunoslav Turković
-zamjenik-Zlata Gizdavec

STRUGA
-predsjednik-Petar Horvat
-zamjenik-Denis Štefanec

KOMARNICA LUDBREŠKA
-predsjednik-Božo Kraus
-zamjenik-Nenad Namesnik

HRŽENICA
-predsjednik- Dragutin Kraljić
-zamjenik-Đurđica Blažic

Osamostaljenjem Republike Hrvatske stečeni su uvjeti za ponovno osnivanje lokalne samouprave pa je tako na području sjeverozapadne Hrvatske osnovana i Varaždinska županija. Uz 6 gradova i 21 općinu ustrojena je i Općina Sveti Đurđ koja obuhvaća devet naselja smještenih između Grada Ludbrega na jugui akumulacijskog jezera na rijeci Dravi sa sjeverne strane, odnosno općine Veliki Bukovec na istoku i općine Martijanec na zapadu.
Sveti Đurđ u svojoj gotovo 700 godina dugoj pisanoj povijesti nikad nije imao vlastitu općinsku upravu, no spomenute 1993. godine kao jedna od novih općina u Varaždinskoj županiji osnovana je i Općina Sveti Đurđ. Prvi izbori za Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ održani su u veljači 1993. godine, a prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća održana je u 16. travnja 1993. godine u 9 sati u prostorijama stare škole, kasnije preuređenoj za potrebe prostora sjedišta Općine.

Prvi članovi Općinskog vijeća bili su: Ivan Bešenić, Jasna Bobetić, Franjo Funtek, Zlatko Gizdavec, Zvonko Gomaz, Josip Grgek, Zlatko Hajdinjak, Zvonko Kišić, Branko Kolarić, Danica Kovaček-Butina, Josip Novak, Dragutin Pokos, Stanko Šoš, Darko Vađon, Milivoj Žganjar i Franjo Šilc koji nije prisustvovao sjednici.
Konstituirajućoj sjednici prisustvovali su također Dragutin Gložinić, predsjednik Skupštine Općine Ludbreg, mr. Franjo Križanić, predsjednik Izvršnog vijeća SO Ludbreg, Kruno Radašić, tajnik SO Ludbreg, Mirjana Balažinec, tajnica radnih tijela SO Ludbreg, Franjo Orlović, predsjednik MZ Sveti Đurđ, Franjo Vrtulek, predstavnik sredstava javnog informiranja te predstavnici političkih stranaka: Augustin Petrač, Marijan Krobot, Božo Rendić, Franjo Turek i Božo Čanaki. Zapisničar je bila Ruža Čanaki.
Dnevni je red bio uobičajen: izbor i izvješće Mandatne komisije, prisega članova Općinskog vijeća, prijedlog zaključka o prihvaćanju Odluke o privremenom ustrojstvu Općine Sveti Đurđ, izbor predsjednika i dva dopredsjednika Općinskog vijeća, pod točkom 9 bio je izbor općinskog načelnika i zamjenika načelnika, pa izbor članova Općinskog vijeća za prisustvovanje sklapanju brakova. Pod točkom 12. Ostala pitanja predložena je verifikacija ugovora sklopljenog između Izvršnog vijeća Skupštine općine Ludbreg u mjesnih zajednica Sveti Đurđ, Luka Ludbreška i Komarnica Ludbreška.
Pod točkom 8. birao se predsjednik Općinskog vijeća te je HDZ i HSS predložilo gospodina Milivoja Žganjara, a za zamjenika Ivana Bešenića.
Gospodin Josip Grgek je od strane Udruga stranaka usmeno predložio za drugog zamjenika gospođu Danicu Kovaček-Butina. Predloženi kandidati dobili su tajnim glasovanjem potporu vijećnika i tako je gospodin Milivoj Žganjar postao prvi predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ.
Pod točkom 9. Izbor općinskog načelnika bilo je nešto zanimljivije. Branko Kolarić kao predsjednik Odbora za izbor i imenovanje iznosi prijedlog političkih stranaka. HSS i HDZ predlažu za načelnika Darka Vađona i za zamjenika Stanka Šoša, dok prijedlog Udruge stranaka jest: Josip Grgek za načelnika i Darko Vađon za zamjenika. Darko Vađon ne prihvaća kandidaturu Udruge stranaka te se zahvaljuje. Nakon tajnog glasovanja Josip Grgek dobiva 9 glasova te je izabran za prvog načelnika Općine Sveti Đurđ, dok je Stanko Šoš izabran za zamjenika načelnika.

U mandatnom razdoblju 1997. – 2001. predsjednik Općinskog vijeća ponovno postaje Milivoj Žganjar, dok je za načelnika izabran Josip Namjesnik.
Naročitu pozornost tadašnja vlast posvetila je komunalnoj infrastrukturi i uređenju lokalnih i nerazvrstanih cesta. Tako su asfaltirane ulice u Karlovcu Ludbreškom, Luki Ludbreškoj, Strugi i Svetom Đurđu. U Hrženici se pristupilo modernizaciji i ugrađen je fini sloj asfalta. Od kapitalnih investicija krenulo se u izgradnju sportske dvorane pri Osnovnoj školi Sveti Đurđ.

Razdoblje 2001. – 2005. predstavlja treće mandatno razdoblje i predsjednik Općinskog vijeća postaje Marijan Sermek, a načelnik Marijan Lazar, prof.
Povodom Dana općine 19. travnja 2002. godine otvorena je šljunčara “Jamičak” u Hrženici u vlasništvu firme “Bager-Kop-Rauš” gospodina Borisa Rauša.

Obilježavanje Dana općine 2003. godine također je proteklo u svečanom tonu. Otvorenjem likovne izložbe Damira Šalarija u prostorijama Općine počeo je program čije je temeljno obilježje bilo prisjećanje na 10-godišnji put Općine od njenog osnutka 1993. godine. Stoga je nakon svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ upriličen bogat kulturno-umjetnički program u prostorijama osnovne škole. Središnji dio programa prošao je u znaku organizacija i pojedinaca koji su za svoj rad u području razvoja značaja i ugleda općine Sveti Đurđ primili prigodna priznanja.

Nakon lokalnih izbora održanih sredinom 2005. godine, dužnost načelnika Općine Sveti Đurđ i dalje je obnašao prof. Marijan Lazar, dok od sredine 2007. godine istu dužnost, sukladno postkoalicijskom sporazumu, preuzima Josip Jany, obnašajući dužnost načelnika oko godinu dana. Tada  zbog osobnih razloga ponovno predaje dužnost prof. Marijanu Lazaru.
Dužnost predsjednika Općinskog vijeća u istom mandatnom razdoblju od 2005. do 2009. godine obnaša Zlatko Sinković.
Recimo kako najznačajnijom kapitalnom investicijom na području općine u to vrijeme možemo okarakterizirati proširenje objekta Osnovne škole Sveti Đurđ, uz svečano otvorenje upriličeno na Đurđevo 2008. godine. Uz navedeno, spomenuto 4-godišnje razdoblje obilježeno je i pokretanjem tradicionalnog gospodarsko-kulturnog sajma, brojnim radovima na uređenju društvene infrastrukture (društveni i vatrogasni domovi, nogometna i dječja igrališta, groblja, parkirališta), modernizacijom niskonaponske električne mreže,  obilježavanjem 110. obljetnice osnutka DVD-a Sveti Đurđ, nabavom kombi vozila za DVD Karlovec Ludbreški, obilježavanjem 30. obljetnice osnutka Lovačkog društva “Patka” iz Svetog Đurđa, obilježavanjem 20. obljetnice osnutka i rada KUD-a “Juraj Lončarić” iz Hrženice, uvođenjem nagrađivanja učenika i nastavnika te isplatom “božićnice” studentima s područja općine, uvođenjem besplatnog prijevoza srednjoškolaca itd.

Sastav aktualne općinske uprave, ustrojene nakon posljednjih lokalnih izbora održanih 2009. godine, možete pogledati na početku ove stranice.

U mandatnom razdoblju od 2013. – 2017. godine predsjednik Općinskog vijeća postaje Zoran Kunić, a načelnik Josip Jany. Dužnost zamjenika načelnika obnašao je Zlatko Sinković. U tom mandatnom razdoblju mnogo toga se napravilo. Otvoren je kružni tok u Luki Ludbreškoj, održana je likovna kolonija i otvoreno je kupalište u navedenom naselju, uređivala su se groblja-centralne staze, ograde i parkirališta, na općinskoj zgradi zamijenjeni je dotrajali crijep i žljebovi, izgradila su se autobusna stajališta, kupljeno je Općinsko vozilo. Učenici Osnovne škole Sveti Đurđ dobili su darove povodom Dana Svetog Nikole. Vatrogastvo Općine diglo se na novi nivo; osposobljeni su novi vatrogasci, Britansko izaslanstvo posjetilo je DVD Sveti Đurđ, svečano je obillježena 130. godišnjica osnutka DVD-a Sveti Đurđ. Po prvi puta u Općini, umirovljenici su dobili poklon bonove povodom dana Božića i Uskrsa. Redovno i to svake godine, rodiljama i studentima sa područja Općine isplaćene su božićnice. Uz sve to nije se zaboravilo ni na proizvođače mlijeka. Isplaćene su im potpore. Kroz protekle 4 godine, dani Općine svečano su obilježeni. Od glazbeno-scenskih nastupa do koncerata poznatih pjevača i raznih manifestacija, obilježavanje Dana Općine iz godine u godinu sve je bilo bolje i uspješnije.

Sastav aktualne općinske uprave, ustrojene nakon posljednih lokalnih izbora održanih 2013. godine, možete pogledati na početku ove stranice.

Godine 2017., 21. svibnja, dužnost načelnika Općine Sveti Đurđ i dalje će obnašati Josip Jany. Predsjednik Općinskog vijeća u ovom mandatnom razdoblju je Damir Grgec.

Godine 2021., 16. svibnja dužnost načelnika Općine Sveti Đurš i dalje će obnašati Josip Jany. Predsjednik Općinskog vijeća u ovom n+mandatnom razdoblju je Damir Grgec.

Sastav aktualne općinske uprave, ustrojene nakon posljednih lokalnih izbora održanih 2021. godine, možete pogledati na početku ove stranice.

U svakom od 9 naselja na području općine djeluje Vijeće mjesnog odbora kao tijelo zaduženo za razmatranje aktualne problematike na svom području, kao i kreiranje prijedloga za razvoj vlastite sredine prema općinskim tijelima upravljanja. Sljedeći izbori za vijeća mjesnih odbora planirani su krajem 2011. godine.

Među vijećima mjesnih odbora svojim se aktivnostima ističe VMO Struga. Njihov rad možete pobliže upoznati na sljedećoj stranici.