Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave – Dječje igralište u Svetom Đurđu

Sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 23/22.m 26/23.) sastavljen je Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave – Dječje igralište u Svetom Đurđu, evidencijski broj nabave J-23-44.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 22.422,00 EUR bez PDV-a odnosno 28.027,50 EUR s PDV-om.
Rok za dostavu ponuda je 26.10.2023. godine do 12:00 sati, a otvaranje ponuda će se održati istog dana u 13:00 sati.