04.07.2022
Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave – Igradnja i opremanje malonogometnog igrališta u Luki Ludbreškoj

Sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 23/22.m 26/23.) sastavljen je Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave – Izgradnja i opremanje malonogometnog igrališta u Luki Ludbreškoj, evidencijski broj nabave: J-22-56.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 439.906,00 kn bez PDV-a.
Rok za dostavu ponuda je 22. srpnja 2022. godine do 12:00 sati.