Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave – Izgradnja ograde na groblju Sesvete Ludbreške

Sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 23/22.m 26/23.) sastavljen je Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave – Izgradnja ograde na groblju Sesvete Ludbreške, evidencijski broj nabave J-23-7.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 13.000,00 EUR bez PDV-a odnosno 16.250,00 EUR s PDV-om.
Rok za dostavu ponuda je 28.9.2023. godine do 12:00 sati a otvaranje ponuda će se održati istog dana u 13:00 sati.