01.09.2023
,
Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave – Izgradnja pješačkih staza na grobljima Općine Sveti Đurđ

Sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 23/22.m 26/23.) sastavljen je Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave – Izgradnja pješačkih staza na grobljima Općine Sveti Đurđ.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 14.950,00 EUR bez PDV-a odnosno 18.687,50 EUR s PDV-om.
Rok za dostavu ponuda je 11.9.2023. godine do 12:00 sati, a otvaranje ponuda će se održati 12.9.2023. godine u 13:00 sati.