06.05.2024
,
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Vlastiti pogon – posebnu organizacijsku jedinicu JUO Općine Sveti Đurđ na radno mjesto – pomoćni radnik

Na temelju članka 20. Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu Oglasa u postupku provedbe Oglasa za prijam u službu na radno mjesto pomoćni radnik u Vlastiti pogon – posebnu organizacijsku jedinicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ koji je objavljen dana 22.4.2024. godine na web stranici Općine Sveti Đurđ i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje., objavljuje sljedeći

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa koji je objavljen dana 22.4.2024. godine na web stranici Općine Sveti Đurđ i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam u službu na radno mjesto

pomoćni radnik u Vlastiti pogon – posebnu organizacijsku jedinicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ, na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati) tjedno, u trajanju od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Provjera znanja i sposobnosti odnosno pisano testiranje iz općeg znanja kandidata za radno mjesto pomoćni radnik održat će se 13.5.2024. godine u 10,00 h u prostorijama Općine Sveti Đurđ, Sveti Đurđ, Ulica Braće Radić 1 – 1. kat.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se u postupku provedbe Oglasa nakon utvrđene liste kandidata prijavljenih na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koje se utvrdi da ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, ne smatraju se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na Oglas te će im biti dostavljena odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

Imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa nisu objavljena u ovom pozivu zbog primjene odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Prethodno započinjanju testiranja je potrebno predočiti identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica). Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana i sata ne odazove, bez obzira na razloge, povukao prijavu na Oglas i više se ne smatra kandidatom.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči identifikacijsku ispravu.

Ostale informacije o provedbi postupaka i načinu testiranja odnosno o pravilima testiranja – pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za testiranje vezanim uz pisano testiranje, navedene su u Obavijest uz Oglas koji je objavljen na web-stranici Općine Sveti Đurđ istovremeno s objavom Oglasa na mrežnim stranicama Općine Sveti Đurđ.

S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova iz pisanog testa biti će obavljen intervju.

Intervju s kandidatima koji su uspješno položili testiranje bit će obavljen isti dan, nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Ovaj Poziv se objavljuje na web stranici Općine Sveti Đurđ kao i na oglasnoj ploči Općine Sveti Đurđ.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa