20.11.2023
,
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu u JUO Općine Sveti Đurđ na radno mjesto – spremač/ica

Na temelju članka 20. Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja u postupku provedbe javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto spremač/ica u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Đurđ koji je objavljen dana 3.11.2023. godine u Narodnim novinama broj 131/2023., objavljuje sljedeći

POZIV ZA  PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja koji je objavljen dana 3.11.2023. godine u Narodnim novinama broj 131/2023 i na web stranici Općine Sveti Đurđ, za prijam u službu na radno mjesto

  • spremač/ica u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Đurđ, na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati) tjedno, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Provjera znanja i sposobnosti odnosno pisano testiranje iz općeg znanja kandidata za radno mjesto spremač/ica održat će se 27.11.2023. godine u 18:00 h u prostorijama Općine Sveti Đurđ, Sveti Đurđ, Ulica Braće Radić 1 – 1. kat.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se u postupku provedbe javnog natječaja nakon utvrđene liste kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koje se utvrdi da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

Imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja nisu objavljena u ovom pozivu zbog primjene odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Prethodno započinjanju testiranja je potrebno predočiti identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica). Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana i sata ne odazove, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči identifikacijsku ispravu.

Ostale informacije o provedbi postupaka i načinu testiranja odnosno o pravilima testiranja – pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za testiranje vezanim uz pisano testiranje, navedene su u Obavijest uz natječaj koji je objavljen na web-stranici Općine Sveti Đurđ istovremeno s objavom natječaja na mrežnim stranicama Općine Sveti Đurđ.

S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova iz pisanog testa biti će obavljen intervju.

Intervju s kandidatima koji su uspješno položili testiranje bit će obavljen isti dan, nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Ovaj Poziv se objavljuje na web stranici Općine Sveti Đurđ kao i na oglasnoj ploči Općine Sveti Đurđ.

Povjerenstvo za provedbu natječaja