Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 26/23.) PREUZMI
Pravilnik o jednostavnoj nabavi (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 23/22.) PREUZMI