Procedura o dostavljanju kopije ugovora ustrojstvenoj jedinici za financije

Na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine”, broj 111/18.) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine”, broj 95/19.), Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ donosi