Procedura stvaranja ugovornih obveza

Na temelju članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 30/21. i 18/23.) u vezi s člankom 3. i 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine”, broj 111/18.) i članka 2., 6. i 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine”, broj 95/19.), Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ donosi