PROGRAMI OPĆINE SVETI ĐURĐ ZA 2020. GODINU

 • ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu (31.3.2021.) PREUZMI
 • IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općini Sveti Đurđ za 2020. godinu (31.3.2021.) PREUZMI
 • ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu (31.3.2021.) PREUZMI
 • IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu (31.3.2021.) PREUZMI
 • ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu (31.3.2023.) PREUZMI
 • IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu (31.3.2021.) PREUZMI
 • IZVJEŠĆE o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ u 2020. godini (31.3.2021.) PREUZMI
 • IZVJEŠĆE o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu (31.3.2021.) PREUZMI
 • GODIŠNJE IZVJEŠĆE o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu (31.3.2021.) PREUZMI
 • GODIŠNJE IZVJEŠĆE o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu (31.3.2021.) PREUZMI
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Sveti Đurđ u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu (31.3.2021.) PREUZMI
 • Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (23.12.2019.) PREUZMI