PROGRAMI OPĆINE SVETI ĐURĐ ZA 2022. GODINU

  1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu PREUZMI
  2. II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2022. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 119/22.) PREUZMI
  3. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 119/22.) PREUZMI
  4. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 119/22.) PREUZMI
  5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu PREUZMI