• Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu (opći dio i posebni dio proračuna) (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 79/23.) PREUZMI
  • Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 79/23.) PREUZMI