04.09.2023
SUGLASNOST NA CJENIK KOMUNALNIH USLUGA

Na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18. i 110/18.) i članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 30/21. i 18/23.), Općinski načelnik Općine Sveti Đur dana 4.9.2023. godine, daje SUGLASNOST na Cjenik komunalnih usluga ukopa pokojnika na mjesnim grobljima na području Općine Sveti Đurđ.

Novi Cjenik komunalnih usluga dostupan je na sljedećem linku: CJENIK KOMUNALNIH USLUGA