18.10.2023
Traju radovi na uređenju parkirališta kod Osnovne škole

U Općini Sveti Đurđ traju radovi na izgradnji i uređenju parkirališta kod Osnovne škole. Naime, Općina je nakon što su ove godine konačno sređeni imovinskopravni odnosi na nekretnini koja je predmet renovacije, odlučila uložiti vlastita sredstva u izgradnju i uređenje parkirališta. Radovi obuhvaćaju izgradnju ograde, odvodnju te asfaltiranje, a vrijednost investicije iznosi 55.517,23 EUR s uključenim PDV-om. Cijeli iznos će u potpunosti financirati Općina iz svojih vlastitih sredstava.

„Izgradnjom parkirališta zaposlenicima Osnovne škole osigurati će se nova parkirna mjesta, a također će se time povećati sigurnost svih sudionika u prometu, a osobito naših najmlađih što je bio i najveći motiv za ovu investiciju“ – rekao je općinski načelnik Josip Jany te dodao da je sve navedeno samo još jedna potvrda dobre suradnje Općine s Osnovnom školom Sveti Đurđ.