Uputa o načinu komunikacije između Općine Sveti Đurđ i proračunskog korisnika

Ovom Uputom uređuje se način komunikacije između jedinice lokalne samouprave Općine Sveti Đurđ i njezinog proračunskog korisnika vezano uz koordinaciju aktivnosti u cilju učinkovite provedbe: Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), provedbenih propisa i uputa, Zakona o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine”, broj 111/18.), provedbenih propisa i uputa, Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine”, broj 78/15. i 102/19.) i provedbenih propisa i uputa.