DVD Sesvete Ludbreške

RANI ZAČECI

Sesvete Ludbreške četvrto je naselje (nakon Ludbrega, Hrženice i Malog Bukovca) u kojem je krajem 19. stoljeća ustrojeno dobrovoljno vatrogasno društvo. Kao i u mnogim slučajevima, veliki požar doprinio je razvoju svijesti o potrebi organizirane borbe protiv vatrene stihije. Stoga se upravo u mjesecu rujnu 1893. godine, pod vodstvom trgovca Josipa Nemčića, pristupa osnivanju DVD-a Sesvete Ludbreške. Članovi Društva nisu bili samo Sesvećani, već i mještani Karlovca i Struge. Prvim zapovjednikom imenovan je Josip Nemčić, dok je Društvo osnovano 7. studenoga 1893. godine sačinjavalo ukupno 12 članova.
Već na osnivačkoj skupštini glavari triju zemljišnih zajednica (današnja vijeća mjesnih odbora) dogovorili su zajedničku nabavu prve ručne «šprice». Stoga je iste godine dotadašnje gašenje požara kantama i mokrim «ponjavama» umnogome modernizirano nakon podjednakog ulaganja mještana triju sela u kupnju nove «šprice». Napomenimo kako ista i nakon 110 godina izgleda iznimno dobro te predstavlja jedan od rijetkih sačuvanih primjeraka ovog tipa «stare šprice» u ovom dijelu zemlje.

Na prvoj poslijeratnoj sjednici Skupštine radi nestanka u ratu predsjednika Vrbanića novim predsjednikom Društvo imenuje Stjepana Štabija, dok je za zapovjednika izabran Ivan Zlatar (Đurinec). Počinje masovnije priključivanje novog članstva, a tečaj za časnike uspješno završavaju Franjo Turek, Stanko Laci i Franjo Šantek.

Velika pažnja odmah je pružena stručnom osposobljavanju članstva. U broju 14 glasila «Vatrogasac» (izdan 15. srpnja 1894. godine) Mirko Kolarić, učitelj i vježbatelj hrvatskog vatrogastva, piše o održanim «strukovnimi vježbami» na ludbreškom području. Navodi kako su vježbe pod njegovim vodstvom polazili «članovi gasilačke čete ludbreške, nadalje podružnice Sesvete pod vodstvom zapovjednika Josipa Nemšića i vodjah Ivana Premca i Roka Krušelja, podružnice Hrženica pod vodstvom vodje Pavla Juričana, podružnice Sigetec pod vodstvom vodje Filipa Jadanića, obćine Sokolovec i Apatija. Podružnica Sesvete ima novu sa predkolicami razstavnjaču sa škuljevi iz šupernih ploča iz tvornice Valserove. Kola i vanjština stroja ukusno su izradjena, samo stroj pako ima znatnijih tehničkih pogriešaka, kojimi se znatno otegoćuje rad radne sile na tlačilih».

Malu stagnaciju u aktivnostima Društva uzrokuje 1. svjetski rat, dok intenzivnije opremanje novim spravama počinje 1918. godine. Razdoblje do 2. svjetskog rata obilježava teško materijalno stanje u mjestu. Stoga se provode aktivnosti glede poticanja protupožarne preventive, a posebno u tadašnjim brojnim domaćinstvima te tzv. zadrugama. Unatoč teškom stanju, 1932. godine nabavljeno je 12 odora, kaciga i opasača. Društvo provodi vatrogasne vježbe svake nedjelje po 2-3 sata, često se sastaje i biva vrlo priznato u svojim mjestima.
Na čelo novog upravnog odbora 1931. godine dolazi učitelj Marko Vrbanić. Uz zapovjednika Franju Gložinića i tajnika Ivana Vađunca (zvan Ifa) rukovodi radom DVD-a do 1941. godine kada aktivnosti Društva počinju stagnirati početkom novog svjetskog ratnog sukoba.

OSNIVANJE NOVIH DRUŠTAVA
Godina 1946. prijelomna je za ovo Društvo jer se osnivanju DVD Struga i DVD Karlovec Ludbreški. S obzirom da je tadašnja oprema DVD-a Sesvete Ludbreške bila zajednička za tri naselja, dolazi do sklapanja nagodbe i isplate naknade za opremu novim Društvima.
Od tada Društvo nastavlja samostalno uspješno djelovanje, organiziraju se brojna natjecanja, javne pokazne vježbe i zabave. Sredstvima prikupljenim od proslave 60. obljetnice osnutka Društva 1953. godine nabavljena je stara auto-cisterna od DVD-a Ludbreg, no ista ubrzo biva otpisana radi dotrajalosti. Operativna postrojba sa zapovjednikom Stankom Lacijem postiže zapažene rezultate na brojnim natjecanjima.
Do značajne smjene generacija dolazi od 1970. do 1977. godine kada u Društvo ulaze i brojni današnji članovi. Pod vodstvom zapovjednika Društva Franje Štabija te Ðure Gomaza, tajnika Vatrogasnog saveza općine Ludbreg1985. godine nabavlja se traktorska cisterna za gašenje požara iz Kranja koja i danas predstavlja temelj tehničke opremljenosti Društva.

Godine 1989. dolazi do izbora novih vodećih dužnosnika DVD-a. Za predsjednika je izabran Franjo Funtek, a za zapovjednika Ivan Zlatar. Već 1993. godine navedeni novi sastav Društvo vrlo dobro organizira 100. obljetnicu osnutka Društva.

Tijekom domovinskog rata dio članstva daje mjesne straže dok nekolicina aktivno sudjeluje na bojištu. Društvo je vrlo pomlađeno, a pod vodstvom zapovjednika Zlatara ustrojena je muška natjecateljska desetina u čijem sastavu  su   bili: Ivan  Zlatar, Robert Jelaković, Mario Kotišćak, Mladen Pirc, Danijel Bačani, Zoran Valjak, Davor Vađunec, Mario Funtek, Siniša Zlatar, Mario Ivančić i Mario Valjak. Recimo i kako u godinama na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće zapažene rezultate ostvaruje žensko seniorsko odjeljenje, osvojivši brojne pehare na natjecanjima širom ludbreške regije. Pod vodstvom zapovjednika Andreje Turek ovu su desetinu činile: Kristina Jantol, Marija Jantol, Sanja Turek, Ivana Funtek, Martina Kovaček, Anamarija Vađon, Petra Turek, Andreja Valjak i Valentina Jantol.

Nastupom na natjecanju u Svetom Đurđu 2002. godine prve korake u vatrogasnoj karijeri učinila je mlada desetina pred kojom su brojni treninzi i sudjelovanje na natjecanjima sa svojim vršnjacima, a koja i danas čini okosnicu rada Društva.

Više od 40 članova DVD-a Sesvete Ludbreške dana 21. lipnja 2003. godine svečano je obilježilo 110. obljetnicu osnutka svojeg Društva, pri čemu je primljena i vrijedna donacija, odnosno rabljeno kombi vozilo.

Podaci o udruzi:
Naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo Sesvete Ludbreške
Skraćeni naziv: DVD Sesvete Ludbreške
Sjedište: Vinogradska 33, Sesvete Ludbreške
Registarski broj: 05000084
Matični broj: 03052052
OIB: 11995985638
Kontakt telefon: 099/744-1698 (Vedran Benc, predsjednik), 091/545-0748 (Ivan Zlatar, zapovjednik), 098/757-138 (Ivica Pirc, tajnik)
Telefoni za dojavu: 193 – Operativno dežurstvo JVP Grada Varaždina, 112 – Centar 112 – Varaždin