DVD Struga

Kao u ostalim mjestima ludbreške Podravine, Strugu su sve do sredine 20. stoljeća sačinjavala duga i uska dvorišta, a gospodarski objekti izgrađeni su od drveta i prekriveni slamom. Takav način gradnje uvelike je pridonosio lakoj pojavi požara te brzom širenu vatrene stihije. Posljedice su bile katastrofalne što je dovelo do toga da neka kućanstva nisu imala osnovna sredstava za život.
Sve češća pojava takvih nemilih događaja budila je svijest o potrebi osnivanja vatrogasne organizacije. Godine 1893. osnovano je vatrogasno društvo koje je okupljalo vatrogasce triju susjednih sela: Sesveta Ludbreških, Karlovca Ludbreškog i Struge. DVD Sesvete Ludbrečke imale su većinu članova, dok su članovi u Karlovcu i Strugi smatrani glavnom potporom. Tako osnovano društvo djeluje, provodi obučavanje svojih članova, učestvuje u gašenju požara u svojem i okolnim selima. Uzbunjivanje se provodilo crkvenim zvoncem i vatrogasnom trubom. Godine 1932. uz pomoć tadašnjih mjesnih zajednica Karlovca, Struge i Sesveta društvo nabavlja 12 vatrogasnih odjela, 12 kaciga i 12 opasača.

Godine 1938. dolazi do reorganizacije zajedničkog društva, a godinu dana kasnije sagrađeno je i vatrogasno spremište u Strugi. Do formiranja vatrogasne postrojbe nije došlo zbog ratnih prilika, točnije zbog 2. svjetskog rata. Odmah nakon završetka rata, 2. veljače 1946. godineosnovano je Dobrovoljno vatrogasno društvo Struga. Inicijatori su bili prof. Pavao Špoljarić, Magić Valent, Valjak Josip, Premec Ivan, Bene Ivan, Krušelj Franjo i drugi. Prilikom osnivanja bilo je 213 aktivnih članova i 42 utemeljitelja koja su podnijela najveći financijski teret, uz 80 podupirajućih članova.

Godine 1947. prišlo se nabavi ručne zaprežne pumpe koju je Društvo posjedovalo do 1954. godine, odnosno prvog većeg požara prilikom čega je zaključeno kako je neophodno nabaviti motornu vatrogasnu pumpu. Ista je nabavljena 1954. godine u Varaždinu, ali ubrzo postaje neefikasna te se prišlo nabavi novog točnije marke „Savica” koji i danas posjedujemo, ali je nažalost zbog dotrajalosti u neispravnom stanju.
Članovi Društva sudjeluju u raznim aktivnostima pa tako i u spašavanju prilikom poplave 1954. godine. Društvo je bilo jednim od glavnih inicijatora u pitanjima komunalnog razvoja, naročito kod dovršenja doma i izgradnje groblja. Godine 1956. dolazi do velikog požara u mjestu te su ubrzo nakon toga iskopana dva bunara za ovakve slučajeve.

Godine 1957. Društvo slavi 10 godina postojanja, a tom prilikom Premec Dragutin daruje Društvu vatrogasni barjak koji i danas isto posjeduje. Zbog složenosti prilikom gašenja požara pokrenuta je inicijativa za školovanje nekolicine članova društva 1961. godine.  U narednih nekoliko godina Društvo postiže zapažene rezultate na vatrogasnim natjecanjima, a prilikom gašenja požara vidi se doista veliki napredak. Godine 1967. prišlo se nabavi vatrogasne cisterne. Njezin vozač je bio Zlatko Premec. Učestali kvarovi bili su jako veliki financijski teret društvu te je ubrzo vozilo rashodovano.

Godine 1971. započeta je gradnja današnjeg spremišta u kojoj su sudjelovali vatrogasci i velika većina mještana Struge. Godine 1977., zbog potrebe za modernizacijom kupljena i nova motorna vatrogasna pumpa marke „Magirus” koju Društvo i danas posjeduje, a ista je u dobrom stanju te se koristi u vatrogasnim intervencijama. Uz mptornu pumpu kupljen je i novi usisni vod,  tlačne cijevi i ostala oprema.

Godine 1980. formirana je prva ženska natjecateljska desetina čiji je voditelj bio Ivan Bračko. Godine 1983. članovi Društva zajedno s mještanima pristupaju gradnji današnjeg društvenog doma i crkve svete Ane.
Godine 1987.  formira se desetina vatrogasne mladeži pod vodstvom Valenta Štigleca i Franje Dovečera. Sljedeće godine nabavljano je vatrogasno vozilo marke „Zastava” koje danas više nije u funkciji. Godine 1999. osnovano je novo žensko odjeljenje koje ima zapažene rezultate na vatrogasnim natjecanjima. Iste je godine kupljeno 15-tak kompleta svečanih odora, a dvije godine kasnije i 15-tak kompleta radnih odora.

Godine 2006. svečano je proslavljena 60. godišnjica osnutka društva, a tom je prigodom nabavljeno i novo kombi vatrogasno vozilo marke Mercedes Vito.

2008. godine obnovljene su unutarnje prostorije spremišta, a godine 2010. stavljeno je novo krovište i crijep te je obnovljena fasada spremišta.

Podaci o udruzi:
Naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo Struga
Skraćeni naziv: DVD Struga
Sjedište: Struga 114, Struga
Registarski broj: 05000223
Matični broj: 03073491
OIB: 37438573513
Kontakt telefon: 098/918-1085 (Tihomir Turković, predsjednik), 091/545-7299 (Dražen Štiglec, zapovjednik), 091/933-8095 (Dario Štiglec, tajnik)
Telefoni za dojavu: 193 – Operativno dežurstvo JVP Grada Varaždina, 112 – Centar 112 – Varaždin