JEDNOSTAVNA NABAVA
Pravilnik o jednostavnoj nabavi (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 23/22.) PREUZMI
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni vjesnik Varaždinske županije broj” 26/23.) PREUZMI

JAVNA NABAVA
Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16., 114/22.)