25.06.2024
Obavijest! Ministarstvo poljoprivrede izdalo prethodnu suglasnost na Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Đurđ

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Đurđ obavještava javnost da je Ministarstvo poljoprivrede nakon kompleksne i dugotrajne procedure izdalo prethodnu suglasnost na Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Sveti Đurđ.

Naime, za potrebe raspisivanja javnog natječaja za zakup odnosno za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Đurđ, Općina Sveti Đurđ je sukladno odredbama važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu najprije morala izraditi Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem te u tu svrhu pribaviti brojna očitovanja i suglasnosti javnopravnih tijela za čak 573 čestice koje su obuhvaćene Prijedlogom Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i nakon toga, izrađeni Prijedlog Programa raspolaganja objaviti na javni uvid u trajanju od 15 dana. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem bio je čak triput na javnom uvidu u trajanju od po 15 dana, a za vrijeme kojeg su zaprimljene brojne primjedbe i prijedlozi u skladu s kojima je svaki put iznova trebalo mijenjati Prijedlog Programa raspolaganja. Kako bilo, nadamo se da smo najteži posao odradili.

Procedura je dalje sljedeća:
1. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na prvoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ
2. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup i za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Đurđ na prvoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ
3. Donošenje Odluke o maksimalnoj površini koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi
4. Priprema javnog natječaja za zakup i dostava prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta na prethodnu suglasnost Ministarstvu poljoprivrede
5. Po dobivanju prethodne suglasnosti Ministarstva poljoprivrede donosi se odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Đurđ

Dakle, objava javnog natječaja za zakup odnosno za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništu RH se očekuje u narednim mjesecima. Posebno se napominje da je Općina Sveti Đurđ u vrijeme kada se čekalo izdavanje prethodne suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem već pripremila nacrt javnog natječaja za zakup odnosno za prodaju poljoprivrednog zemljišta čime smo bitno skratili cijelu proceduru što znači da javni natječaj može biti poslan na prethodnu suglasnost Ministarstvu poljoprivrede odmah po donošenju spomenutih odluka Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ, te da raspisivanje javnog natječaja dalje ovisi o brzini postupanja Ministarstva poljoprivrede.

Općina Sveti Đurđ će tijekom srpnja mjeseca organizirati besplatnu edukaciju za sve zainteresirane ponuditelje o postupku predavanja same ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta. O svim daljnjim postupcima molimo sve zainteresirane ponuditelje da prate mrežne stranice Općine Sveti Đurđ.