05.09.2023
OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Općina Sveti Đurđ izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Đurđ u razdoblju od 6.9.2023. godine do 21.9.2023. godine.

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem može se izvršiti na službenoj web stranici Općine Sveti Đurđ www.sveti-djurdj.hr te u prostorijama Općine Sveti Đurđ, Ulica braće Radić 1, 42233 Sveti Đurđ, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. 

Zainteresirane osobe mogu dati primjedbe na prijedlog Programa do isteka roka trajanja javnog uvida. Pisane primjedbe podnose se na priloženom obrascu, osobno ili putem pošte na adresu Općine Sveti Đurđ, Jedinstveni upravni odjel, Ulica braće Radić 1, 42233 Sveti Đurđ, ili putem e-maila: info@sveti-djurdj.hr. Primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja prigovora. Prigovori koji su podneseni izvan roka neće biti uzeti u razmatranje.

Obavijest o početku javnog uvida
PK_Općina Sveti Đurđ
PRPZ_tekstualni dio.docx
TABLICAV1.xlsx
Obrazac za savjetovanje