12.01.2024
,
Poziv na dostavu ponuda – “Stručni nadzor tijekom izvođenja radova na izgradnji Doma za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama”

Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ donio je dana 11.1.2024. godine Odluku o početku postupka jednostavne nabave za predmet nabave: “Stručni nadzor tijekom izvođenja radova na izgradnji doma za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama”, evidencijski broj nabave J-24-12.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 11.000,00 EUR (bez PDV-a), odnosno 13.750,00 EUR (s PDV-om).

Predmetni postupak vodi se u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 23/22. i 26/23.) slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno tri odabrana gospodarska subjekta.

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponude zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz Poziv na dostavu ponuda i dokumentaciju koja je sastavni Poziva.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata odvija se elektroničkim sredstvima komunikacije, ako Pozivom nije drukčije određeno.

Ne provodi se elektronička javna dražba.

Poziv na dostavu ponuda PREUZMI
Troškovnik PREUZMI
Glavni projekt – MAPA 1 PREUZMI
Glavni projekt – MAPA 2 PREUZMI
Glavni projekt – MAPA 3 PREUZMI
Glavni projekt – MAPA 4 PREUZMI
Glavni projekt – MAPA 5 PREUZMI

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave PREUZMI