PROGRAMI OPĆINE SVETI ĐURĐ ZA 2023. GODINU

  1. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2023. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 119/22.) PREUZMI
  2. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 119/22.) PREUZMI
  3. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 119/22.) PREUZMI
  1. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2023. godine PREUZMI
  2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2023. godine PREUZMI
  3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI
  4. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu PREUZMI
  5. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI
  6. Izvješće o izvršenju plana djelovanja Općine Sveti Đurđ u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu PREUZMI