PRORAČUN 2024. GODINA

  • Proračun Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (7.12.2023.) PREUZMI
  • Odluka o izvršavanju proračuna za 2024. godinu (7.12.2023.) PREUZMI
  • Obrazloženje Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (7.12.2023.) PREUZMI
  • Financijski izvještaj 1.1. – 31.3. 2024. godine PREUZMI
  • Bilješke uz tromjesečni financijski izvještaj 2024.godina PREUZMI